Poeci bez granic „Polanica 2011”

I oto znów spotkali się poeci 17 listopada 2011 r. na kolejnym już  VIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL „POECI BEZ GRANIC” otwarcie Festiwalu w nowo wyremontowanym teatrze w Polanicy ============================================= List otwarty do Pana Andrzeja Bartyńskiego Prezesa Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich do wiadomości: Władz Związku Literatów Polskich, Władz Państwowych, Samorządowych i Medialnych   ÓSMA STRONA ŚWIATA VIII Międzynarodowy …

Poeci bez granic „Polanica 2011” Czytaj dalej »