Zarząd DO ZLP

Kazimierz Burnat

Prezes 

Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Szymon Koprowski

Wiceprezes

Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Zbigniew Niedźwiecki-Ravicz 

Sekretarz 

Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Leszek A. Nowak

Skarbnik

Dolnośląskiego Oddziału

ZLP 

Monika Maciejczyk

Monika Maciejczyk

Członek Zarządu ds. promocji

Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Członkowie DO ZLP

Grażyna Adamczyk-Lidtke

Stanisław Bockenheim

Grażyna Drobek-Bukowska

Klaudiusz Engelmaier

Piotr Fałczyński

Katarzyna Georgiou

Ryszard Gruchawka

Franciszek Haber

Mariola Jarocka

Wojciech Jastrzębiec-Kuczkowski

Szymon Koprowski

Elżbieta Kotlarska

Halina Kuropatnicka-Salamon

Karolina Kusek

Stanisław Luchowski

Monika Maciejczyk

Aleksandra Pijanowska-Adamczyk

Wiesław Prastowski

Wiesława Siemaszko-

Zielińska

Jerzy Stasiewicz

Marek Jerzy Stępień

Jerzy Surowy

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

Igor Wieczorek

Aktualny Skład Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich:

Kazimierz Burnat – Prezes Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Szymon Koprowski – Wiceprezes Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Zbigniew Niedźwiecki-Ravicz – Sekretarz Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Leszek Antoni Nowak – Skarbnik Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Monika Maciejczyk – Członek Zarządu ds. promocji  Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Poprzedni Skład Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich:

Kazimierz Burnat – Prezes Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Mirosław Gontarski – Wiceprezes Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Zbigniew Niedźwiecki-Ravicz – Sekretarz Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Leszek Antoni Nowak – Skarbnik Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich we Wrocławiu, odbytego w dniu 10 marca 2015 r. powołano także Komisję Rewizyjną DO ZLP. W jej skład weszli: Mariola Jarocka, Wiesław Prastowski i Igor Wieczorek.

Delegatami na Zjazd Krajowy ZLP wybrano: Grażynę Adamczyk-Lidtke, Andrzeja Bartyńskiego, Kazimierza Burnata, Mirosława Gontarskiego, Zbigniewa Niedźwieckiego-Ravicza oraz Wiesława Prastowskiego.

Podjęto też uchwałę, aby dotychczasowemu wieloletniemu Prezesowi Andrzejowi Bartyńskiemu nadać godność Prezesa Honorowego DO ZLP.