Mirosław Jerzy Gontarski

(1960-2021)

Mirosław Gontarski

Urodził się w 1960 roku w Legnicy. Debiutował w prasie dolnośląskiej w 1979 r. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Poeta, filozof, programista, dziennikarz, nauczyciel, informatyk.

Mieszkał w Legnicy, w Lublinie, na Żuławach, w Gdyni. Obecnie mieszka i tworzy we Wrocławiu.

Od lat 70. ubiegłego stulecia współtworzy literacki „Ruch Pilleus”, którego członkowie zainspirowani literaturą i kulturą Japonii piszą haiku i kształtują nowe formy literackie. Na przełomie wieków współorganizował „Ogólnopolskie Warsztaty HAIKU” w Chojnowie k. Legnicy. Był wielokrotnym jurorem ogólnopolskich konkursów „Haiku”.


W 2006 roku opublikował tom Mirosława Jerzego Gontarskiego nie ma.
W 2007 roku kolejny tom – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie będzie.
W 2010 roku – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie było.
W 2015 roku – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie było, nie ma i nie będzie.
W 2016 roku – Pozwól, że zacznę od nowa…

W 2018 roku wspólnie z Elżbietą Kotlarską wydał – Gemini Art, tomik zawierający „rozmowy wierszy”.

W przygotowaniu do druku są jego kolejne dwa tomiki

Oprócz poezji Mirosław Jerzy Gontarski publikował teksty filozoficzne (jest współautorem podręcznika akademickiego „O sztuce poro­zumiewania się”) i czynnie uczestniczył w kilkunastu filozoficznych konferencjach naukowych (także międzynarodowych) i sympozjach. Opublikował kilkanaście artykułów naukowych i esejów dotyczących problemów z zakresu filozofii wojny, filozofii dialogu, filozofii zdrowia, filozofii religii i eko­filozofii.

W latach 2015-2019 był Wiceprezesem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Członkiem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich.

Pełni też funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki.