Franciszek Haber

Franciszek Haber

Ten wpis był dotąd czytany 25742 razy!

Franciszek Haber
Franciszek Haber

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1969), studiów podyplomowych o profilu pedagogicznym  i Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie,  jachtowy i motorowy kapitan żeglugi wielkiej. Literat.

Zadebiutował poetycko w 1975 r. na łamach „Nowin Gliwickich”, jego wiersze publikowane są w prasie śląskiej m. in. w „Poglądach”. O poezji Franciszka Habera realizowane są audycje radiowe: PR Katowice (1981, 1983, 1984), PR Wrocław (1983), PR Program III (1983), Radio dla Ciebie (1996), Radio Szczecin (2000, 2002), Radio Katowice (od 2003 do dzisiaj).

Autor współpracuje z „Inspiracjami”, tworzy montaże poetyckie z wykorzystaniem własnych wierszy (1984).

Jest autorem komentarza poetyckiego do filmu „Patent” (I nagroda na festiwalu filmów żeglarskich (1986 r.). Jest autorem scenariusza filmowego „De Herba Natura”, powstaje film o poezji haiku i wierszach Habera (1994), współpracuje z kwartalnikiem „HAIKU”.

Powstaje drugi film o poezji i podróżach kapitana Habera (1996).

Jest animatorem konkursów poetyckich wiersza haiku na łamach tygodnika Nowiny Gliwickie (1995-96). Wiersze i recenzje drukują: miesięcznik „Menager” (VI, 1996), tygodnik „Wyspiarz” (Nr 40, 45 w 1999), kwartalnik „Haiku”, „Magazyn Literacki” (6 – 7, 2000), „Paper Wasp” (7/2001) Australia,  magazyn społeczno-kulturalny Śląsk (Nr 8, 2001), miesięcznik „Cosmopolitan” (XI, 2001), magazyny żeglarskie „Żagle” i „Rejs”. Jest współautorem cyklicznej żeglarskiej audycji „Bocianie Gniazdo” w Radio WaWa (2001),  Nocne spotkania z jego poezją przedstawia Wojciech Reszczyński w radiowej „Trójce”. Z jego poezją spotykamy się cyklicznie w audycjach poetyckich PR Katowice.

Pierwszy tomik poezji „Warkocze rozplecione na wersety” (I wyd. 1990 r., II wyd. 1995 r.), kolejny „W ogrodzie słów” (wiersze haiku –1994 r.), następne to: „Z pieśni mórz i ogrodów” (1995 r.),  „Miłosna Sutra” (1996 r.),  „Pan Incognito” (1997 r.),  „Ogrody Iluzji” – Wiersze i Glosy (1998 r.),  „W ogrodzie słów” (wiersze „Haiku”, wyd. II poszerzone – 2001 r.), „Bezdroża” (2001 r.), „Wiersze” (2007 r.) – wybór;  „W labiryncie czasu” (2005), „Pejzaż

z osłem” (2006), „W cieniu bliźniego”(2007), „Dziennik zaprzeszły”(2008).

Pierwsza płyta „Stary Bar na Woolwich Road” do tekstów Franciszka Habera, w wykonaniu i aranżacji najlepszych polskich szantmenów (2003). W 2001 r. ukazuje się pierwsza „Antologia Polskiego Haiku”(wiersze XX wieku), w której nie mogło zabraknąć Franciszka Habera. Ukazuje się druga płyta szantowa pt. „Sir Captain Drake” do tekstów Franciszka Habera (2005 r.) – również i tutaj wykonawcami są najlepsi polscy szantymeni. Ukazują się wybory szant pod redakcją Franciszka Habera „Szanty – Złota 100” (2004), „Szanty złota setka Bis” (2008).

W 2010 roku ukazał się nowy tom wierszy „Wernisaż popękanych serc” oraz zbiór wierszy o tematyce morskiej Z księgi sztormów (2011). Także ten rok przynosi nowy zbiór wierszy Przepisane z serca. W 2013 ukazuje się tom prozy poetyckiej Na południku serca, w 2014 nowy zbiór wierszy Widzenia i przywidzenia, a w 2015 nowe zbiory Alfabet wrażliwości i Liryka powtórzeń oraz monografia Wejdyki – 600 lat. W 2016 ukazują się nowe zbiory wierszy Za kurtyną, Wielka woda – żeglarski poemat, Po nocy cudzej.

Autor jest członkiem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.

Za swoją działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania żeglarstwa oraz twórczość literacką został wyróżniony wieloma odznaczeniami: wymieńmy te ważniejsze:

  • honorową odznaką Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego (1982),
  • złotą odznaką honorową PZMW i NW (2000),
  • złotą odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (2000),
  • odznaką Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej – Zasłużony Pracownik Morza(2001),
  • złotym krzyżem zasługi (2001) przez Prezydenta RP.
  • „Bursztynową Śrubą”- prestiżową nagrodą PZMW i NW (2003),
  • nagrodą im. Teligi za całokształt twórczości żeglarskiej (2012)
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP (2013).

Franciszek Haber jest również autorem wielu żeglarskich podręczników: „Vademecum Żeglarza i Sternika jachtowego”(2002), „Vademecum sternika i starszego sternika motorowodnego”(2003), „Vademecum Nauczyciela Żeglarstwa”(2004), Mini Podręcznik Żeglarza (2008) i Mini Podręcznik Motorowodniaka (2008). Napisał pierwszy na świecie podręcznik dla żeglarzy niesłyszących z wykorzystaniem języka migowego Żeglarstwo dla niesłyszących (2010), Biblioteka pokładowa (2012) bibliografia żeglarska, wydana przez Komisję Kultury i Wydawnictw PZŻ, Vademecum żeglarza i jachtowego sternika morskiego, Vademecum motorowodnego sternika morskiego oraz Vademecum sternika motorowodnego (2013). Niezbędnik pokładowy Bezpieczna Woda (2015).

Autor urodził się we Lwowie 1 lipca 1942 roku.

Publikacje Franciszka Habera

z-piesni-morz-i-ogrodow za-kurtyna-okladka z-ksiegi-sztormoww-ogrodzie-slow w-labiryncie-czasu wiersze widzenia-i-przywidzenia-okladka

wielka-woda-okladka w-cieniu-blizniego wernisaz-popekanych-serc warkocze-zaplecione-na-wersety

przepisane-z-serca po-nocy-cudzej-okladka pejzaz-z-oslem pan-incognito

ogrody-iluzji milosna-sutra na-poludniku-serca haiku

liryka-powtorzen-okladka dziennik-zaprzeszly de-herba-natura-okladka bezdroza

alfabet-wrazliwosci