Stanisław Luchowski

Ten wpis był dotąd czytany 3077 razy!

Z wykształcenia jestem inżynierem elektrykiem. Życie zawodowe spędziłem w większości w kopalni „Bogdanka”. Tam zdobyłem wiedzę o górnictwie, które stało się podłożem mojej twórczości, natomiast moje życie literackie rozpocząłem po przebytym ciężkim zawale serca w 2004 roku. Miałem wówczas 53 lata i trwa do dziś.

Jestem autorem jedenastu książek prozy: „Przywrócony życiu”, „Wybraliśmy Bogdankę”, „Bohaterowie Halemby” i „Ostatni zjazd”, „Piórem po miedzi”, „Białe Górnictwo”, „Gorzki smak miodu”, „W cieniu tężni Ciechocinka” „Inventus w cieniu indeksu” oraz pod nazwiskiem Jerzy Jarmużek „Moja Rudna i nie tylko…”  oraz dwóch tomików wierszy: „Po drugiej stronie dnia” i „Okruchy dnia”. W większości są to książki reportażowe z życia górników. Opisuję w nich ich codzienność, jak i zachowanie ratowników w ekstremalnych warunkach, radość oraz zwątpienie. Temat przewodni, jaki obrałem, jest trudnym tematem, a ja je opisałem z dużym sukcesem. Za moją twórczość zostałem uhonorowany „Złotym Krzyżem Zasługi” oraz odznakami: „Zasłużony dla Kopalni Halemba-Wirek” i „Zasłużony dla Górnictwa RP”.     

Odbiorcami moich książek są ośrodki górnicze, a ich wydawcą jestem osobiście. Do tej pory na rynku literackim ukazało się w sumie ponad 27 tysięcy książek. Mam bogate plany na dalsze pozycje. Książki pod tytułem „Gorzki smak miodu” i „W cieniu tężni Ciechocinka” są powieściami psychologiczno-obyczajowymi opartymi o fakty, i są  poszukiwaniem innej drogi niż reportaż literacki.

Od  2008 roku jestem członkiem Związku Literatów Polskich. W roku 2012, a za twórczość na rzecz górnictwa Ministerstwo Gospodarki przyznało mi stopień górniczy: Generalny Honorowy Dyrektor Górniczy. Na wniosek komisji kwalifikacyjnej Minister Kultury przyznał mi stypendium roczne na rok 2013, co poczytuję sobie jako najwyższe wyróżnienie za moją twórczość literacką.

 1. Przywrócony życiu – proza – 2005 –      ——      ISBN 83922388-0-X
 2. Wybraliśmy Bogdankę – proza – 2006 – ——-   ISBN 83-922388-2-9
 3. Po drugiej stronie dnia – tomik wierszy – 2008 – ISBN 978-83-922388-2-9  
 4. Bohaterowie Halemby – proza – 2008 – ——       ISBN 978-83-922388-3-6
 5. Ostatni zjazd – proza – 2009 –  —————–       ISBN 978-83-922388-4-2
 6. Piórem po miedzi – proza – 2011-   ———–       ISBN 978-83-922388-5-0
 7. Okruchy dnia – tomik wierszy – 2011-      ——–  ISBN 978-83-922388-6-7
 8. Gorzki smak miodu – proza – 2013 —————-  ISBN 978-83-922388-8-1
 9. Między Bogdanką a Śląskiem – proza – 2013 — ISBN 978-83-922388-7-4
 10. Białe Górnictwo – proza 2014      ————         ISBN 978-83-922388-
 11. W cieniu tężni Ciechocinka – proza 2014 —–      ISBN 978-83-938307-0-1
 12. Inventus z indeksem w tle – proza 2015  —–       ISBN 978-83-938307-2-5
 13. Moja Rudna i nie tylko (redakcja) – proza 2015 – ISBN 978-83-938307-3-2             
 14. Piórem po Hucie Miedzi „Głogów” – proza 2015 – ISBN 978-83938307-4-9