Stanisław Bockenheim

(1933-2016)

Urodzony 8 maja 1933 r. we Lwowie, od końca września 1945 zamieszkuje nieprzerwanie we Wrocławiu, gdzie ukończył I Państwowe Gimnazjum i Liceum, a następnie Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, ze stopniem magistra.

Architekt, literat i publicysta. Wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Wrocław (trzy kadencje). Członek Związku Literatów Polskich. Autor wielu zrealizowanych projektów, między innymi hotelu „Polanica” w Polanicy-Zdroju, hotelu „Perła” w Oleśnicy, hotelu „Cieplice” i sanatorium MSW w Cieplicach Śląskich-Zdroju.

Redaktor i autor publikacji w periodyku Politechniki Wrocławskiej „Nasza Uczelnia”, współtwórca i kierownik literacki Studenckiego Teatru Satyry „Ponuracy” we Wrocławiu, założyciel i redaktor naczelny dwutygodnika (później tygodnika) „Poglądy”, współzałożyciel „Studia 202” Polskiego Radia we Wrocławiu, autor i reżyser wielu audycji, publicysta Rocznika Lwowskiego w Warszawie.

Dotychczas wydane:
1. powieść „Pajacyki i gliniarze” — Wydawnictwo Instytut Lwowski,
2. powieść „Appasjonaria” — Wydawnictwo Instytut Lwowski,
3. książka „Wrocław i okolice silva rerum” 4 tomy,
4. książka „Z Nadrenii i Lotaryngii do Wrocławia (przez Galicję)”,
5. książka „Kaczy Chód w Chondurasie”,
6. książka „Od Wolbero de Bockenheim do Franciszka Stanisława Bockenheima —tom I i tom II (aneks)

Współautor:
1. Raportu o stanie kultury Wrocławia (Komitet Porozumiewawczy Związków Twórczych i Stowarzyszeń Naukowych),
2. Raportu o stanie miasta Wrocławia (jako bezpartyjny członek Zespołu Ekspertów powołanego przez KW PZPR)
3. Opinii do Planu Miejscowego (urbanistycznego) Wrocławia — przewodniczący Komisji Planu Miejscowego.