Kazimierz Burnat – Publikacje

Książki autorskie Kazimierza Burnata

 1. W kolejce po, Wrocław 1995, Wydawnictwo MARGRAFSEN, ISBN 83-904501-1-9, s. 64.
 2. Cichnące, Wrocław 2003, Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 83-89247-33-X, s. 64.
 3. Przenikanie, Wrocław 2006, Wydawnictwo Literacko-Edukacyjne ARTIS, ISBN 978-83-60704-03-05, s. 84.
 4. Am Rande des Erwachens / Na skraju przebudzenia, Wrocław 2007, Wydawnictwo Eurosystem, ISBN 978-83-92410-29-4, s. 55.
 5. Za obzor/Za widnokręgiem, Broumov 2008, Wydawnictwo Agentura pro rozvoj Broumovska, ISBN 978-80-25416-19-8, s. 96.
 6. Вивернути час на ліву сторону / Odwrócić czas na lewą stronę, Kijów 2008, Wydawnictwo Zadruga, ISBN 978-966-432-046-4, s. 96.
 7. Wiew przeznaczenia, Wrocław 2008, Wydawnictwo Literacko-Edukacyjne ARTIS, ISBN 978-83-60704-16-5, s. 64.
 8. Przenikanie (II wydanie), Wrocław 2010, Wydawnictwo Eurosystem, ISBN 978-83-61348-35-1, s. 84.
 9. Żar zmierzchu, Wrocław 2010, Wydawnictwo Eurosystem, ISBN 978-83-61348-36-8, s. 68.
 10. Morgondagens viskning / Szept jutra, Szwecja 2011, Wydawnictwo Faun Förlag, ISBN 978-91-86033-59-0, s. 100.
 11. Podniebienie niebios, Wrocław 2012, Wydawnictwo Eurosystem, ISBN 978-83-61348-61-0, s. 72.
 12. Miris večeri / Zapach wieczoru, Serbia 2013, Kniževni klub „Branko Milković”, ISBN 978-86-60010-66-9, s. 56.
 13. Krēslas karstums, Łotwa 2015, Wydawnictwo DAUGAVA, ISBN 978-9984-41-078-4, s. 72.
 14. Sycenie nieznanym, Wrocław 2016, Wydawnictwo Eurosystem, ISBN 978-83-61348-84-9, s. 80.
 15. Wiew przeznaczenia (II wydanie), Wrocław 2016, Wydawnictwo Eurosystem, ISBN 978-83-61348-90-0, s. 64.
 16. Żar zmierzchu (II wydanie), Wrocław 2016, Wydawnictwo Eurosystem, ISBN 978-83-61348-91-7, s. 68.
 17. Podniebienie niebios (II wydanie), Wrocław 2017, Wydawnictwo Eurosystem, ISBN 978-83-61348-94-8, s. 72.
 18. Przenikanie (III wydanie), Wrocław 2017, Wydawnictwo Eurosystem, ISBN 978-83-61348-93-1, s. 88.
 19. Кінець літа в Аркадії , Iwano-Frankiwsk 2017, Wydawnictwo Місто НВ, ISBN 978-966-428-544-2 (серія), ISBN 978-966-428-545-9, s. 224.
 20. Ілюзія вічності, Iwano-Frankiwsk 2018, Wydawnictwo Місто НВ, ISBN 978-966-428-573-2, s. 120.
 21. Sycenie nieznanym (II wydanie rozszerzone), Wrocław 2018, Wydawnictwo Eurosystem, ISBN 978-83-949540-3-1, s. 86.
 22. W przestwór, Wrocław 2022, Wydawnictwo DO ZLP, Drukarnia I-BiS, ISBN 978-83-957224-4-8, s. 94.
 23. W przestwór (II wydanie), Wrocław 2023, Wydawnictwo DO ZLP, Drukarnia I-BiS, s. 94.

Książki w przekładzie Kazimierza Burnata na język polski:

 1. Юрій Завгородній –„Pogwar dzikiego stepu”, Wrocław 2009, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-14-6, (przekład z ukraińskiego), s. 88.
 2. Vĕra Kopecká – „Śladami cieni”, Wrocław 2009, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-18-4, (przekład z czeskiego), s. 76.
 3. Юрій Завгородній – „Przecieka piasek między palcami”, Wrocław 2012, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-64-1, (przekład z ukraińskiego), s. 88.
 4. Vĕra Kopecká – Zaproszenie na wernisaż”, Broumov 2013, Centrum služeb Broumov, ISBN 978-80-905431-2-6, (współtłumaczenie z czeskiego), s. 176.
 5. Géza Cséby – Vasārnapi koncert / Niedzielny koncert”, Keszthely 2014, ISBN 978-963-08-9077-9, (współtłumaczenie z węgierskiego), s. 100).
 6. Switłana Bresławska – „Na linii oddechu”, Wrocław 2018, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-949540-2-4, (przekład z ukraińskiego), s. 120.
 7. Taras Melnyczuk – „Książę rosy”, Iwano-Frankiwsk 2020, Wydawnictwo Місто НВ, ISBN 978-83-951545-9-1, (przekład z ukraińskiego), s. 160.
 8.  „Apostołowie XX stulecia”, Iwano-Frankiwsk 2020, Wydawnictwo Місто НВ, ISBN 978-966-428-711-8, (przekład z ukraińskiego), s. 316.

Wykaz wybranych książek współautorskich (antologie, almanachy i monografie)

 1. Wtedy i teraz, Wrocław 1994, antologia,  Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego, red. Marek Garbala, s. 364.
 2. Gdzieś czeka słowo, Wrocław 1994, almanach,  Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego,   Marek Garbala oraz Kolegium,  s. 36.
 3. Wyszedłeś ponad, Wrocław 1995, almanach,  Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego, red. Marek Garbala oraz Kolegium,  s. 40.
 4. Krew kilku głębszych wzruszeń, Głogów 1996,  almanach,  Klub Garnizonowy i MOK Głogów, Kolegium red., s. 32.
 5. Przestrzenie słów, Wrocław 1996,  almanach,  Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego, Redaktor Marek Garbala,  Jan Jeż, s. 40.
 6. Ikebana wiersza, Warszawa 1996, almanach,  Centralny Ośrodek Metodyczny Domu Wojska Polskiego Warszawa, ISBN 83-85389-12-1,  Janusz Furtak,  s. 80.
 7. Almanach wałbrzyski, Wałbrzych 1997, almanach, WBP w Wałbrzychu, ISBN 83-906776-4-4, Antoni Matuszkiewicz, s. 166.
 8. W cieniu metafor, Wrocław 1997, almanach, Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego, red. Marek Garbala Jan Jeż, s. 48.
 9. Smakowanie słów, Głogów 1997, almanach, Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego, Kolegium red., s. 36.
 10. Uwierzyć, Wrocław 1998, almanach, Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego, Marek Garbala, Jan Jeż, s. 44.
 11. Z jednym czynnym przecinkiem, Głogów 1998, almanach, Klub Garnizonowy Głogów, Kolegium red., s. 60.
 12. Łupiny rozsypanych słów, Głogów 1999, almanach, Klub Garnizonowy Głogów, Kolegium red., s. 28.
 13. Uwikłania, Wrocław 1999, antologia, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe Atut, ISBN 83-87299-08-1, red. Marek Garbala, s. 328.
 14. Oddychać niebem, Wrocław 2000, almanach, Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego, r Marek Garbala, Jan Jeż, s. 48.
 15. Bez ogranych odpowiedzi, Głogów 2000, almanach, Klub Garnizonowy Głogów, red. Piotr Nosoń, s. 36.
 16. Przestrzeń pod stopami, Warszawa 2001, almanach, Centralny Ośrodek Metodyczny Domu Wojska Polskiego Warszawa, ISBN 83-85389-49-0, Zdzisław Brudnicki, s. 208.
 17. Myślokształty, Głogów 2001, almanach, Klub Garnizonowy Głogów, Kolegium red., s. 32.
 18. Pęknięcia, Wrocław 2001, almanach, Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego, Marek Garbala, Jan Jeż, s. 48.
 19. Sygnał dla, Wrocław 2002, almanach, Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego, Marek Garbala, Jan Jeż, s. 48.
 20. Rozważam milczenie, Głogów 2002, almanach, Klub Garnizonowy Głogów, Kolegium red., 28.
 21. Z poezją w XXI wiek, Bydgoszcz 2002, almanach, Instytut Wydawniczy Świadectwo, ISBN 83-913483-0-X, Mieczysław Wojtasik, s. 84.
 22. Szczeliny, Wrocław 2003, almanach, Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego, Marek Garbala, Jan Jeż, s. 48.
 23. Przyjrzyj się pustce, Głogów 2003, almanach, Klub Garnizonowy Głogów, Kolegium red., s. 40.
 24. Dojrzewanie w miłości, Radom 2003, antologia, MiGG Radom, ISBN 83-87013-27-7, Jadwiga Góźdź, s. 168.
 25. A duch wieje kędy chce, Lublin 2003, almanach, Poligrafia AR – Lublin, red. Marian Hermaszewski, s. 208.
 26. Antologia Akantu, Bydgoszcz 2003, antologia, Instytut Wydawniczy Świadectwo, ISBN 83-88632-99-X, red. Stefan Pastuszewski, s. 276.
 27. Poeci bez granic, Wrocław 2004, almanach, Word – Press Wrocław, ISBN 83-88605-07-0, red. Krzysztof Petek, s. 128.
 28. Horyzonty słowa, Warszawa 2004, antologia, Dom Wojska Polskiego Warszawa, ISBN 83-85389-66-0, red. Janusz Furtak, s. 328.
 29. Miasto poznane (nie)przypadkiem, Głogów 2004, almanach, Głogowskie Stowarzyszenie Literackie, ISBN 83-88214-56-X, red. Stefan Górawski, Krzysztof Jeleń, s. 54.
 30. Umówiona nieobecność, Głogów 2004, almanach, Klub Garnizonowy Głogów, Kolegium red., s. 26.
 31. Odblaski nocy, Chojnice 2004, almanach, Standruk Chojnice, red. Maria Eichler, s. 48.
 32. Szczepanowice nad Dunajcem, Kraków 2005, monografia, Wydawnictwo WAM Kraków, ISBN 83-89631-43-1, red. Roman Darowski, s. 558.
 33. ŚOW słowem i obrazem zapisany, Wrocław 2005, monografia, PoliFot Wrocław, ISBN 83-915790-5-0, red. Stefan Koziara, Kazimierz Burnat…, s. 370.
 34. Pomiędzy tik a tak, Głogów 2005, almanach, Klub Garnizonowy Głogów, Kolegium red., s. 40.
 35. Poeci bez granic, Polanica 2005, almanach, Word – Press Wrocław, ISBN 83-88605-05-4, red. Krzysztof Petek, s. 128.
 36. Jeszcze nie wypatrzyłeś drogi, Głogów 2006, almanach, Klub Garnizonowy Głogów, Kolegium red., s. 48.
 37. Przed burzą, Wrocław 2006, almanach, Mediana Wrocław, ISBN 83-918484-3-4, red. Kazimierz Burnat, s. 54.
 38. Odblaski nocy, Chojnice 2006, almanach, Kreska Bydgoszcz, red. Maria Eichler, s. 64.
 39. Gdy kusi nas błękit, Ciężkowice 2006, antologia, Instytut Wydawniczy Świadectwo Bydgoszcz, ISBN 83-7456-116-5, red. Andrzej Grabowski, s. 152.
 40. Żołnierskie poligony, Wrocław 2006, almanach, Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Obronnej, ISBN 83-923719-3-3, Kolegium red., s. 392.
 41. Poeci bez granic, Polanica 2006, almanach, Word – Press Wrocław, ISBN 83-88605-08-9, Red. Krzysztof Petek, s. 128.
 42. Tu mieszkam, Wrocław /Szczepanowice 2006, antologia, Wydawnictwo Literacko-Edukacyjne Artis Wrocław, ISBN 978-83-60704-02-08, red. Kazimierz Burnat, s. 46.
 43. Brewiarz jaskółki, Tarnów 2007, almanach, Stowarzyszenie Twórcze Jaskółka, ISBN 83-915897-6-5, red. Jan Maniak, s. 174.
 44. Kiew / Киів, Kijów, Ukraina 2007, ISSN 0208-0710, s. 192.
 45. Qve Viet, SO 81, Wietnam / Polska 2007 r. ISSN 1508-6062, s.60.
 46. Gonić wiatr, Wrocław 2007, almanach, Wydawnictwo Literacko-Edukacyjne Artis Wrocław, ISBN 978-83-60704-12-7, red. Kazimierz Burnat, s. 62.
 47. Upojony czarnością nocy, Głogów 2007, almanach, Klub Garnizonowy Głogów, Kolegium red.,  s. 44.
 48. На круги своя, Київ 2007, antologia, Zadruga Київ, ISBN 966-432-001-3, red. Юрій Завгородній, s. 196.
 49. dny poezie, Broumov/Czechy 2007, almanach, Broumovské tiskárny, ISBN 978-80-254-0211-5, red. Vĕra Kopecká, s. 108.
 50. Qve Viet, SO 84, Wietnam / Polska, 12/2007 r. ISSN 1508-6062, s. 44.
 51. Wseswit, ISSN 0320-8370, Kijów 2007, red. Jurij Mykytenko, s. 192.
 52. Zaszronieni w słońcu, Tuchów 2007, almanach, Poligrafia Redemptorystów Tuchów, ISBN 978-83-61035-32-9, red. Andrzej Grabowski, s. 160.
 53. Zrcadleni, Broumov 2007, almanach, red. Vĕra Kopecká, s. 16.
 54. W bezkres, Wrocław 2008, almanach, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-20-7, red. Kazimierz Burnat, s. 72.
 55. Wzmysłowstąpienie, Głogów 2008, almanach, Klub Garnizonowy Głogów, Kolegium red., s. 48.
 56. Antologia Akantu, Bydgoszcz 2008, antologia, Instytut Wydawniczy Świadectwo, ISBN sygn. BN II 2.333.291A, red. Stefan Pastuszewski, s. 300.
 57. Jeszcze raz uniesieni w gwiazdozbiorach Jesieni, Wrocław 2008, almanach, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-17-7, red. Andrzej Grabowski, Kazimierz Burnat, s. 160.
 58. Slovopády, Broumov 2008, almanach, Broumovské tiskárny, ISBN 978-80-254-2764-4, red. Vĕra Kopecká, s. 144.
 59. … Bo zostanie owo, Warszawa 2008, antologia, Arwil Warszawa, ISBN 978-83-924450-3-6, red. Piotr Toboła, s. 232.
 60. Spojrzenia, Warszawa 2008, almanach, Dom Żołnierza Polskiego Warszawa, ISBN 978-83-61398-03-5, red. Jadwiga Chłopecka, s. 232.
 61. Sobornist, Bat-Yam, Izrael 2008, ISNN 1565-6837, red. Ołeksandr Deko, s. 132.
 62. Listarz (Listář), Rożnov, Czechy 2008, red. Ricard Sobotka, s. 80.
 63. Kruh, Usti, nr 13, Czechy 2008 r., red. Milan Duśek, Jiri Faltus.
 64. Między złotem a bielą, Poznań 2008, almanach, Libra Poznań, ISBN 978-83-61412-24-3, red. Zdzisława Kaczmarek, s. 88.
 65. Zrnička pisku z Broumoských stĕn, Broumov 2008, almanach, red. Vĕra Kopecká, s. 24.
 66. Z Homerem – na ty, Polanica 2008, almanach, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-06-1, Kazimierz Burnat, s. 128.
 67. Contemporary writers of Poland, Chicago/USA 2008, antologia, Dreammee Little City Publisher Orlando, ISBN 978-0-9816820-3-7, red. Danuta Błaszak, s. 294.
 68. Czułe miejsce, Krośnice 2009, almanach, Kwant Milicz, ISBN 978-83-927728-7-3, red. Wacław Buryła, s.128.
 69. Vajanie beline, Valjevo / Serbia 2009, antologia, Bogojevičeva izdanja, ISBN 978-86-84181-22-2, red. Dejan Bogojevič, s. 140.
 70. Wciąż w drodze, Wrocław 2009, almanach, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-23-8, red. Kazimierz Burnat, s. 168.
 71. 15 lat jak jeden wiersz, Głogów 2009, almanach, Klub Garnizonowy Głogów, Kolegium red., s. 60.
 72. Pożeglujemy w wierszy przestrzeń, Tuchów 2009, antologia, Wydawnictwo Literacko-Edukacyjne Artis Wrocław, ISBN 978-83-60704-20-2, red. Andrzej Grabowski, Kazimierz Burnat, s. 160.
 73. Swing, Nachod 2009, red. Tomas Kabrt, s. 46.
 74. Jest u nas kolumna, Warszawa 2009, antologia uczestników XXXVIII Warszawskiej Jesieni Poezji, wydawca: Arwil s.c., Warszawa 2009, ISBN 978-83-60533-24-6, red. Piotr Toboła, s. 164.
 75. Desetkrát vzlétel Pegas nad Broumovem, Broumov 2009, almanach, Broumovské tiskárny, ISBN 978-80-254-4670-6, red. Vĕra Kopecká, s. 134.
 76. Zrnička pro pegasa, Broumov 2009, almanach, Broumovské tiskárny, ISBN 978-80-254-4672-0, red. Vĕra Kopecká, s. 92.
 77. Widzenie słowem, Wrocław/Polanica 2009, antologia, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-31-3, red. Kazimierz Burnat, s. 132.
 78. Echem minionych snów, Krosno 2009, almanach, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ISBN 978-83-89531-20-8, red. Wacław Turek, s. 162.
 79. Pogwar dzikiego stepu, Wrocław 2009, wiersze / przekład, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-14-6, red. Kazimierz Burnat, s. 88.
 80. Śladami cieni, Wrocław 2009, wiersze / przekład, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-18-4, red. Kazimierz Burnat, s. 76.
 81. Wy jesteście świadkami tego, Białystok 2010, antologia, Prymat Białystok, ISBN 978-83-60368-38-1, red. Jan Leończuk, s. 156.
 82. Splątani z czasem, Wrocław 2010, almanach, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-37-7, red. Kazimierz Burnat, s. 72.
 83. Krakowska Noc Poetów, Kraków 2010, almanach, KO ZLP Kraków, ISBN 978-83-88866-79-1, red. Lidia Żukowska, Danuta Perier-Berska, s. 140.
 84. H_ALUZE, Ustin n. Łabą, Czechy, ISSN 1803-8077, red. Nelly Wernischowa, s. 80.
 85. Na skroni jesiennego drzewa, Wrocław 2010, almanach, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-29-0, red. Andrzej Grabowski, Kazimierz Burnat, s. 160.
 86. Na dnĕ morĕ verš, Broumov 2010, almanach, Broumovské tiskárny, ISBN 978-80-254-7983-4, red. Vĕra Kopecká, s. 66.
 87. Dźwięków świerszcz złoty, Warszawa 2010, antologia, Druk. Wydawnicza im. Anczyca, ISBN 978-83-60533-24-7, red. Marek Wawrzkiewicz, s. 240.
 88. Jesienne przypływy, Poznań 2010, almanach, Libra Poznań, ISBN 978-83-61412-17-5, red. Zdzisława Kaczmarek, s. 82.
 89. Siedem smaków tęczy, Wrocław/Polanica 2010, antologia, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-44-3, red. Kazimierz Burnat, s. 136.
 90. Na dwoje stół, Krosno 2010, almanach, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ISBN 978-83-89531-24-0, red. Wacław Turek, s. 158.
 91. Tempevȍlgy, Veszrem 2010, Węgry, ISSN 1789-9265, red. Praznovsiky Mihaly, s. 100.
 92. Karkonoskie ścieżki i słowa, Jelenia Góra 2010, almanach, Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki, ISBN 978-83-62-530-08-3, red. Elżbieta Kotlarska, s. 80.
 93. A csend visszhangjai, Keszthely/Węgry 2010, antologia, Ziegler-nyomada, ISBN 978-963-08-0222-2, red. Cséby Géza, s. 162.
 94. Magia wyobraźni, Wrocław 2011, almanach, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-613-48-52-8, red. Kazimierz Burnat, s. 76.
 95. I znowu jesień nas uniesie, Wrocław/Ciężkowice 2011, antologia, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-613-48-49-8, red. Andrzej Grabowski, Kazimierz Burnat, s. 136.
 96. Żadnych słów nie osądzaj, Warszawa 2011, antologia, Arwil Warszawa, ISBN 978-83-60533-28-4, red. Marek Wawrzkiewicz i inni, s. 228.
 97. Tam gdzie rosną wiersze, Krosno 2011, almanach, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ISBN 978-83-89531-25-9, red. Wacław Turek, s. 144.
 98. Van hoc nuoc ngoai, Hoinha, Wietnam 2011, s. 176.
 99. Ósma strona świata, Wrocław/Polanica 2011, almanach, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-58-0, red. Kazimierz Burnat, s. 140.
 100. Izmedu Ohrida i Buga, Krosno 2011, antologia, Chemigrafia Krosno, ISBN 978-83-62843-01-5, red. Olga Lalič-Krowicka, s. 454.
 101. Na prahu podzimu, Broumov 2011, almanach, Printia Praha, ISBN 978-80-260-0435-6, red. Vĕra Kopecká, s. 96.
 102. Słońce wschodzi jeszcze raz, Poznań 2011, almanach, Libra Poznań, ISBN 978-83-61412-49-6, red. Zdzisława Kaczmarek, s. 130.
 103. Pożegnanie lata, Kraków 2011, almanach, Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie Kraków, ISBN 978-83-60366-62-4, red. Bogusław Nowaliński, s. 208.
 104. Przecieka piasek między palcami, Wrocław 2012, wiersze / przekład, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-64-1, red. Kazimierz Burnat, s. 88.
 105. VII Bronowicki Karnawał Literacki, Kraków 2012, almanach, Dworek Białoprądnicki, ISBN 978-83-61820-16-1, Maciej Naglicki i inni, s. 148.
 106. Słowem rozkołysany ogród, Limanowa 2012, almanach, Biker Studio Limanowa, ISBN 978-83-931285-6-3, Ryszard Rodzik, s. 64.
 107. Jesienią wiersze opadają ze słów, Wrocław /Ciężkowice 2012, antologia, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-65-8, red. Andrzej Grabowski, Kazimierz Burnat, s. 132.
 108. … nad inne droższa, Warszawa 2012, antologia, ZLP Warszawa, ISBN 978-83-7358-124-1, red. Aldona Borowicz, s. 226.
 109. Otwieranie drzwi półcieniom i szeptom, Kraków 2012, almanach, Styl Kraków, ISBN 978-83-929751-9-9, r Lesław Urbanek, s. 86.
 110. Garavi sokak, Indija / Serbia 2012, antologia, Biblioteka Maticie Serbskie Nowy Sad, ISBN 978-86-86247-84-1, red. Nienad Radosz, s. 304.
 111. Wielkie wierszowanie w J.Górze, Jelenia Góra 2012, almanach, Apla Łomnica, ISBN 978-83-62530-32-8, red. Mirosław Gontarski, 124.
 112. Forma(r)t, Lwów 2012 r., ISBN 978 966 2474 091, red. Ołeksandr Hordon, s. 64.
 113. Bukowynsky Żurnal, Czerniowce 2012, ISBN 966 7109 348, red. Myrosław Łazaruk, s. 280.
 114. Cas barevneho listi, Broumov Czechy 2012, almanach, Centrum služeb Broumov, ISBN 978-80-260-3090-4, Vĕra Kopecká, s. 118.
 115. Miłość (wg twórców słowiańskich), Krosno 2012, antologia, Chemigrafia Krosno, ISBN 978-83-62843-85-5, red. Olga Lalič-Krowicka, s. 258.
 116. Iskra ognia maleńka, Poznań 2012, antologia, Libra Poznań, ISBN 978-83-61412-93-2, red. Zdzisława Kaczmarek, s. 128.
 117. Coraz dalej blisko, Wrocław 2012, almanach, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-63-4, Kazimierz Burnat, s. 76.
 118. Dziewięćsił /Dziewięć sił, Wrocław/Polanica 2012, antologia, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-69-6, red. Kazimierz Burnat, s. 140.
 119. Słowo nie umiera, Kraków 2012, antologia, Tow. Słowaków w Polsce, ISBN 978-83-7490-527-5, red. Jacek Lubart- Krzesica, s. 86.
 120. Pożegnanie lata, Kraków 2012, almanach, Stow. Twórcze Artyst.-Literackie Kraków, ISBN 978-83-60366-71-3, red. Bogusław Nowaliński, s. 160.
 121. Jeszcze tyle białych kartek, Krosno 2012, almanach, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ISBN 978-83-89531-28-3, Red. Wacław Turek, s. 150.
 122. Epea, Białystok, 2012 almanach, Agencja Reklamowa TOP, ISBN 978-83-63470-00-5, Jan Leończuk, s. 240.
 123. Ми водили козу…, Луцьк 2012, antologia, Tvepдина Луцьк, ISBN 978-617-517-120-2, red. Юрій Завгородній, s. 172.
 124. Poecie poeci, Gdańsk 2012, arkusz, ZLP SPP, Kolegium red.
 125. Jaka polszczyzna taka Ojczyzna, Kraków 2013, antologia, Tow. Słowaków w Polsce, ISBN 978-83-7490-557-2, red. Jacek Lubart- Krzesica, s. 94.
 126. Czegóż żąda Pan od ciebie, Białystok 2013, antologia, Książnica Podlaska Białystok, ISBN 978-83-63470-01-2, red. Jan Leończuk, s. 150.
 127. Pejzaż intymny, Kraków 2013, antologia, Tow. Słowaków w Polsce, ISBN 978-83-7490-575-6, red. Jacek Lubart- Krzesica, s. 120.
 128. Słowem rozkołysany ogród, Limanowa 2013, almanach, PiMBP Limanowa, ISBN 978-83-931285-7-0, Marek Jerzy Stępień, s. 64.
 129. Miejsce obecności, Sopot 2013, antologia, Sopocki Klub Pisarzy, ISBN 83-904086-9-5, r Ewa Polińska-Mackiewicz, s. 150.
 130. Kezofogas / Jak podanie ręki, Poznań 2013, pol.-węg. antologia, Libra Poznań, ISBN 978-83-61412-14-4, red. Danuta Bartosz, Kalina Zioła, s. 142.
 131. Zaproszenie na wernisaż, Broumov 2013, przekłady z czeskiego, Centrum služeb Broumov, ISBN 978-80-905431-2-6, Vĕra Kopecká, s. 176.
 132. Na strunie pajęczyny lata, Warszawa-Rzeszów 2013, antologia, Ad oculos, ISBN 978-83-7613-144-3, red. Andrzej Grabowski, Kazimierz Burnat, s. 132.
 133. Pod powierzchnią kropli, Krosno 2013, almanach, Reg. Centrum Kultur Pogranicza Krosno, ISBN 978-83-89531-31-3, red. Wacław Turek, s. 138.
 134. … jakie twoje imię, Warszawa, 2013, antologia, Pisarze.pl Warszawa, ISBN 978-83-63143-16-9, red. Marek Wawrzkiewicz, Filip Wrocławski, s. 272.
 135. W gondoli wiersza, Krośnice-Wrocław 2013, almanach pokonkursowy, GS Media Wrocław, ISBN 978-83-927728-2-8, red. Wacław Buryła, s. 132.
 136. Pozdrav Broumovsku, Broumov 2013, zbiór akrostychów, Centrum služeb Broumov, ISBN 978-80-905431-3-3, Vĕra Kopecká, s. 88.
 137. Do ticha skal, Broumov 2013, almanach, Centrum služeb Broumov, ISBN 978-80-905431-4-0, Vĕra Kopecká, s. 136.
 138. Na rozstaju, Kraków 2013, antologia, Tow. Słowaków w Polsce, ISBN 978-83-7490-653-1, red. Jacek Lubart- Krzesica, s. 104.
 139. Od-dycha do…, Wrocław-Polanica 2013, antologia, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-71-9, red. Kazimierz Burnat, s. 144.
 140. Bdene, Knażevac 2013, Serbia, ISSN 1451-3218, red. Obren Risticz, s. 216.
 141. Cawremenyk, ISBN 97886 7634 134 4, Wyd. Apostrof, Belgrad, Serbia 2013 r.
 142. Słów szukając dla żywego świata, Poznań 2013, almanach, Libra Poznań, ISBN 978-83-61412-38-0, Kolegium red., s. 128.
 143. Pruhledy, Ostrawa 2013 r. Czechy, red. Miroslaw Sehnal, s. 80.
 144. Kiel Dono de za mano / Jak podanie ręki t. II /, Poznań 2013, antologia pol.-esperanto, Libra Poznań, ISBN 978-83-61412-30-4, red. Danuta Bartosz, Kalina Zioła, s. 146.
 145. Від Сутністьадресата / Від Франківська до Вроцлава, Івано-Франківськ 2013, almanach, Tиповіт Івано-Франківськ, ISBN 978-966-8098-17-10, red. Євген Баран, 132.
 146. Śnieżka! Na zdrowie!, Jelenia Góra 2013, almanach, Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki Jelenia Góra, ISBN 978-83-62530-40-3, red. Elżbieta Kotlarska, s. 160.
 147. Contemporary writers of Poland 2008-2014, Orlando/ USA 2014, antologia, Dreammee Little City Publisher Orlando, ISBN 978-1304351944, red. Danuta Błaszak, s. 416.
 148. Wierność, Kraków 2014, antologia, Tow. Słowaków w Polsce, ISBN 978-83-7490-699-9, red. Jacek Lubart-Krzesica, s. 120.
 149. Na fali zdumień, Wrocław 2014, almanach, Grafikon Wrocław, ISBN 978-83-61598-19-0, red. Ewa Paradowska-Werszler, s. 44.
 150. Сім пагорбів / Siedem wzgórz, Львів 2014, antologia, TзOB Простір-M Львів, ISBN 978-966-2474-00-8, red. Олександр Гордон, Kazimierz Burnat, s. 72.
 151. OSP w Skomielnej Czarnej, Kraków/ Tokoarnia 2014, monografia, Drukarnia Styl Kraków, ISBN 978-83-937912-4-8, Red. Marian Cieślik, s. 140.
 152. Wieczność nie ma kalendarza, Kraków 2014, antologia, Poligrafix Kraków, ISBN 83-904699-9-5, red. Tadeusz Jania, s. 236.
 153. Almanach Łącki, Łącko 2014, almanach, Miłośników Ziemi Łąckiej, Kolegium red., s. 244.
 154. Słowem rozkołysany ogród, Limanowa 2014, almanach, PiMBP Limanowa, ISBN 978-83-937466-0-6, Marek Jerzy Stępień, s. 72.
 155. Nareszcie wiosna, Kraków 2014, antologia, Słowaków w Polsce, ISBN 978-83-7490-737-8, red. Jacek Lubart-Krzesica, s. 112.
 156. To tylko przerwa w locie, Brzeg 2014, almanach, Solpress Opole, ISBN 978-83-63233-25-9, red. Romana Więczaszek, s. 228.
 157. Tempevölgy, Veszprem, Węgry 2014, ISSN 1789-9265, red. Praznovszky Mihaly, s. 96.
 158. Miejsce obecności, Sopot 2014, antologia, Sopocki Klub Pisarzy, ISBN 83-904086-9-5, red. Ewa Polińska-Mackiewicz, s. 130.
 159. Wierności naszej opisanie, Kąśna Dolna 2014, almanach, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-7613-144-3, red. Andrzej Grabowski, Kazimierz Burnat, s. 112.
 160. Dialog Dwóch Kultur, Warszawa-Lublin 2014, monografia, Tekst Lublin, ISBN 978-83-63394-17-2, Red. Maria Kopycińska-Lehun, s.410.
 161. Osobność, Kraków 2014, antologia, Słowaków w Polsce, ISBN 978-83-7490-774-3, red. Jacek Lubart- Krzesica, s. 104.
 162. W kapliczkach słów, Krosno 2014, almanach, Centrum Kultur Pogranicza Krosno, ISBN 978-83-89531-39-9, red. Wacław Turek, s. 132.
 163. Światłocienie, Warszawa 2014, antologia, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, ISBN 83-63755-54-6, red. Jadwiga Chłopecka, s. 324.
 164. Coraz bliżej nieba, Wrocław-Warszawa 2014, almanach, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, ISBN 978-83-63755-50-8, red. Kazimierz Burnat, s. 134.
 165. Miejsce urodzenia: Warszawa, Warszawa 2014, antologia, Astra Warszawa, ISBN 978-83-63158-37-8, red. Aldona Borowicz, s. 234.
 166. Wasze życie biegło do mnie, Poznań 2014, almanach, Libra Poznań, ISBN 83-61412-16-3, red. Zdzisława Kaczmarek, s.140.
 167. Jedenasty wierszopad, Wrocław–Polanica 2014, antologia, Eurosystem Wrocław, ISBN 83-613348-80-1, red. Kazimierz Burnat, s. 136.
 168. Vasārnapi koncert / Niedzielny koncert, Keszthely, 2014, wiersze – przekład, Ziegler –nyomda, ISBN 978-963-08-9077-9, Red. Cséby Géza, s. 100.
 169. Udoli slov, Broumov 2014, almanach, Centrum služeb Broumov, ISBN 978-80-88040-00-2, Vĕra Kopecká, s. 124.
 170. Poutnicy kraijnami poezie / Pątnicy w krainach poezji, Broumov 2014, almanach, Centrum služeb Broumov, ISBN 978-80-905431-8-8, r Vĕra Kopecká, s. 138.
 171. Karpacz w górach, Jelenia Góra 2014, almanach, Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki Jelenia Góra, ISBN 978-83-62530-44-1, red. Elżbieta Kotlarska, s. 128.
 172. Fiut Twórczość światów poetów, Kraków 2014, szkice literackie, Aureus Kraków, ISBN 978-83-60741-69-6, red. Ignacy Fiut, s. 236.
 173. Daj mi pić, Białystok 2015, antologia, Książnica Podlaska, ISBN 978-83-63470-32-6, red. Jan Leończuk, s.106.
 174. Spojrzenie w przyszłość, Kraków 2015, antologia, Słowaków w Polsce, ISBN 978-83-7490-798-9, red. Jacek Lubart-Krzesica, s. 96.
 175. Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości, Wrocław 2015, almanach, Grafikon Wrocław, ISBN 978-83-61598-21-3, red. Ewa Paradowska-Werszler, s. 44.
 176. VERSMONDÓ XXIII, wyd. Versmondok, Wegry 2015.
 177. Dziel się życiem, Kraków 2015, antologia, Słowaków w Polsce, ISBN 978-83-7490-822-1, red. Jacek Lubart-Krzesica, s. 120.

 178. Антологія сучасної новелістики та лірики України, Kaнів 2015, antologia, Szklanka czasu Kaнів, ISBN 978-966-2306-73-6, red. Oleksandr Analkow, s. 520.

 179. Krakowska Noc Poetów, Kraków 2015, almanach, KO ZLP Kraków, ISBN 978-83-941661-0-6, red. Danuta Sułkowska, s. 144.

 180. Pociąg naszego wieku, Warszawa 2015, antologia, Komograf Warszawa, ISBN 978-83-64739-15-6, red. Piotr Goszczycki, s. 426.

 181. Obudzić na nowo dźwięk pustego dzwonu, Skomielna Czarna-Kraków 2015, almanach, Styl Kraków, 978-83937912-9-3, red. Lesław Urbanek, s. 80.
 182. Taka, Ryga, Łotwa, ISSN 1691-428, s. 48.
 183. Jawi się w naszym obcowaniu, Kąśna Dolna 2015, antologia, Ad oculos Warszawa-Rzeszów 2015, ISBN   978-83-7613-145-0, red. Andrzej Grabowski, s. 142.
 184.  I to jest nasze życie, Warszawa 2015, antologia, Wyd. Diecezjalne, ISBN 978-83-942741-0-8, red. Kolegium, s. 192.
 185.  Poza czasem, Kraków 2015, antologia, Słowaków w Polsce, ISBN 978-83-7490660-9, red. Jacek Lubart- Krzysica, s. 160.
 186.  Słowo o wielu twarzach, Krosno 2015, almanach, Reg. Centrum Kultur Pogranicza, ISBN 978-83-89531-42-1, red. Wacław Turek, s. 134.
 187.  Dialog Dwóch Kultur, Warszawa-Lublin 2015, monografia, ISBN 978-83-63394-25-7, red. Mariusz Olbromski, s. 456.
 188.  Dwanaście salw, Wrocław-Polanica 2015, antologia, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-83-2, red. Kazimierz Burnat, s. 168.
 189.  Na křidlech, Broumov Czechy 2015, almanach, Centrum služeb Broumov, ISBN 978-80-88040-09-5, Vĕra Kopecká, s. 148.
 190.  Jak podanie ręki / Як рукостискання, Poznań 2015, antologia, Libra Poznań, ISBN 978-83-61412-23-6, red. Danuta Bartosz, przekład Oleksandr Gordon, Kazimierz Burnat, s. 226.
 191.  Jak podanie ręki / ως μιϲχ χειϛϲχψιϲχ, Poznań 2015, antologia, ISBN 978-83-61412-19-9, red. Danuta Bartosz, przekład Ares Chadzinikolau, s. 188.
 192.  Słowem ocalić los, Poznań 2015, almanach, Libra Poznań, ISBN 978-83-61412-27-4, red. zespół, s. 162.
 193.  Апостольское число, Charków 2015, antologia, Majdan Charków, w j. rosyjskim, ISBN 978-966-372-629-8, red. Сергей Шелковый, s. 234.
 194.  Міжнародна Cлов’янська Поетична Премія, Charków 2015, almanach, Majdan Charków, w j. rosyjskim, ISBN 978-966-372-577-2, red. Kolegium, s. 140.
 195.  Samotność, Kraków 2015, antologia, Tow. Słowaków w Polsce, ISBN 978-83-7490-862-7 red. Jacek Lubart-Krzysica, s. 96.
 196.  Вулиця надіі / Ulica nadziei, Charków 2015, antologia, Wyd. Майдан, ISBN 978-966-372-614-4, red. Евгеніі Онишко, s. 204.
 197.  Profilaktyka wojny, Wrocław 2015, Wyd. Akademia pióra, ISBN 978-83-943544-0-4, red. Alina Jagiełłowicz, s. 326.
 198.  Jak podanie ręki / Як працягнутая далонь, Poznań 2015, antologia, Libra Poznań, ISBN 978-83-61412-82-3, red. Danuta Bartosz, przekład Jazep Januszkiewicz.
 199. Ścieżki do Śnieżki, Jelenia Góra 2015, almanach, Wyd. Stow. JKL, ISBN 978-83-62530-56-4, red. Elżbieta Kotlarska, konsultacje Kazimierz Burnat, s. 420.
 200.  Подільська толока, Одинадцятий Випуск, Тернопіль 2015, almanach, red. З.М. Кіпибід, ТзОВ „Терно-граф”, ISBN 978-966-457-273-3, s. 232.
 201. Міжнародна Cлов’янська Поетична Премія, Charków 2016, almanach, Majdan Charków, w j. rosyjskim, ISBN 978-966-372-594-9, red. Kolegium, s. 134.
 202. Miłość największa w prostocie, Wrocław 2016, almanach, Grafikon Wrocław, ISBN 978-83-61598-24-4, red. Ewa Paradowska-Werszler.
 203. I co dalej Nadziejo, Kraków 2016, antologia, Towarzystwo Słowaków w Polsce, ISBN 978-83-63653-05-7, red. Jacek Lubart- Krzysica, s. 120.
 204. Słowem rozkołysany ogród, Tymbark 2016, almanach XIII Poetyckich Ogrodów, drukarnia: mm.limanowa.pl, ISBN 978-83-942122-1-6, red. Marek Jerzy Stępień, s.76.
 205. Kazimierz Burnat na Ziemi Sędziejowickiej, GBP/U.G. Sędziejowice, 2016, s. 16.
 206. Tramwaj Poezji – Podróże Słowa, Kraków 2016, antologia, Towarzystwo Słowaków w Polsce, ISBN 978-83-7490-928-0 (Oficyna Konfraterni Poetów – 1986, ISBN 978-83-63653-37-8), red. Jacek Lubart-Krzysica, s. 104.
 207.  Місто в сірих яблуках / Ірина Мироненко, Казімєж Бурнат, Київ 2016, ТОВ „Гамазин”,  ISBN 978-966-279-046-7, s. 200.
 208. Krakowska Noc Poetów, Kraków 2016, almanach XLIV, KO ZLP Kraków, ISBN 978-83- 941661-7-5, red. Danuta Sułkowska, s. 132.
 209. Dialog Dwóch Kultur, Warszawa 2016, monografia, ISSN 2082-3274, Kolegium Redakcyjne, s. 530.
 210. Żegnając w oknie pszczołę słońca, Kąśna Dolna 2016, almanach XXVI MGJL, Wydawca Ad Oculos Warszawa-Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7613-157-3, red. Andrzej Grabowski, s. 120.
 211. Kypep Krywbacy, Krzywy Rog, Ukraina 2016, nr 320-322.
 212. Za trawą… wszechświat, Warszawa 2016, antologia 45. Warszawskiej Jesieni Poezji, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezjalna, ISBN 978-83-942741-3-9, red. J. Jankowski, Z. Milewski, A. Wołosewicz, M. Żywicka Luckner, s. 248.
 213. Obraz i Podobieństwo, Wrocław-Krośnice 2016, antologia wierszy XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”, ISBN 978-83-64719-99-8, red. Wacław Buryła, Druk GS MEDIA, s. 65.
 214. Trzynastolatka, Wrocław-Polanica Zdrój 2016, antologia, Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-95-5, red. Kazimierz Burnat, s. 160.
 215. Polanickie twarze, Polanica Zdrój 2016, almanach poezji uczestników V Polanickiego Konkursu Poetyckiego, Wydawca: Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji, Polanica Zdrój, druk: „ELBI plus”, Kłodzko, s. 106.
 216. Oblaka nad krajinou, Sbornik 17. Dny poezie, Broumov 2016, almanach, Druk: Centrum služeb Broumov, s.r.o., ISBN 978-80-88040-16-3, red. Vĕra Kopecká, s. 148.
 217. КИІВ, Kijów, Ukraina 2016, ISSN 0208-0710.
 218. Rozmowy przyjaciół / Разговори с приятели, Bydgoszcz 2016, antologia polskiej poezji, tłumaczenie  polsko-bułgarskie, ISBN 978-83-65150-36-3, red. Kalina I. Zioła.  
 219. Dzieci Norwida, Jerzy B. Zimny, Poznań 2016, ISBN 978-83-61412-98-4.  
 220. Wiersze bez dachu nad głową, Poznań 2016,  Antologia 39. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, red. Anna Andrych. Seria wydawnicza LIBRA, nr 92, ISBN: 978-83-61412-67-0, s. 112.
 221. Галицька осінь, Zbiór twórczości uczestników I Międzynarodowego literackiego festiwalu „Galicyjska Jesień”, Львів 2016, ISBN 978-966-919-199-1, ред. Марія Людкевич, wydawnictwo: „СПОЛОМ” 79008 Україна, м. Львів, s. 80.
 222. Jak podanie ręki / Wie ein Händedruck, Poznań 2017, antologia poezji współczesnej IV, Libra Poznań, wydanie drugie rozszerzone, ISBN 978-83-61412-71-7, red. Danuta Bartosz, tłumaczenie Ada Jadwiga Matysiak, s. 173.
 223. Krakowska Noc Poetów, Kraków 2017, almanach XLV, KO ZLP Kraków, ISBN 978-83-946754-2-4, red. Danuta Sułkowska, Druk Bikstudio Krzysztof Marek Szwaczka Brzeście 30, 28-330 Wodzisław s. 144.
 224. Bezradność wobec istnienia, Wiesław Łuka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 978-83-8019-681-0, s. 223, (Kazimierz Burnat Wychodzę poza siebie). Red. Prowadzący Szymon Gumienik.  (Wywiad z Kazimierzem Burnatem o egzystencji na skomplikowanych bezdrożach, zrozumieniu sensu niedosytu, tańczących figlarnych cieniach, pojmowaniu tego, co niepojęte).
 225.  Słowem rozkołysany Ogród, Almanach XIV Poetyckich Ogrodów, red. Marek Jerzy Stępień, Tymbark 2017, ISBN 978-83-942122-5-4, wydawca: mm.limanowa.pl, s. 76.
 226.  W porze magicznych znaków, Kąśna Dolna 2017, almanach XXVII MGJL’2017, Wydawca Ad Oculos Warszawa-Rzeszów 2017, ISBN 978-83-7613-193-1, red.Andrzej Grabowski, s. 144.
 227. XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. M. Czychowskiego, antologia wierszy, Szczecinek 2017, red. Krystyna Mazur, ISBN 978-83-61291-35-0, Wydawca: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku, druk: MILAN STUDIO – Łobez, s. 36.
 228. Fiszki, Marzena Jaworska, tomik wydany w ramach XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. M. Czychowskiego, Szczecinek 2017, red. Krystyna Mazur, Wydawca: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku, druk: MILAN STUDIO – Łobez ISBN 978-83-61291-94-7, s. 20.
 229. Wszystko co we mnie otwiera ten pejzaż…, Warszawa 2017, antologia 46. Warszawskiej Jesieni Poezji, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu, ISBN 978-83-942741-4-6, red. J. Jankowski, Z. Milewski, A. Wołosewicz, współpraca: A. Borowicz, M. Wawrzkiewicz, M. Luckner-Żywicka, s. 127.
 230. Jak podanie ręki / Som att räcka handen, antologia polskiej poezji współczesnej, tom VIII polsko-szwedzki, Fundacja literacka „Jak podanie ręki” 2016/2017, ISBN 978-83-948106-4-1, red. Danuta Bartosz, tłumaczenie Andrzej Szmal, s. 168.
 231. Opera Slavica, Brno 2017, ISNN 1211-7676, s. 142.
 232. Bukowynsky Żurnal, Czerniowce 2017, ISBN 966 7109 348, red. Myrosław Łazaruk, s. 272.
 233. Po-tyczki aforystów drugie, Wielkopolski Oddział ZLP 2017, ISBN 978-83-948106-5-8, Danuta Bartosz, tłumaczenie na niemiecki Ada Jadwiga Matysiak, s. 94.
 234. Międzynarodowy Listopad Poetycki, Poznań 2017, almanach, Libra Poznań, ISBN 978-83-946913-5-6, red. zespół, s. 94.
 235. Našlapování v podzimním listí, Sbornik XVIII Dny poezie, Broumov 2017, almanach, Druk: Centrum služeb Broumov, s.r.o., ISBN 978-80-88040-29-3, red. Vĕra Kopecká, s. 216.
 236. Wiosenna jesień, Wrocław-Polanica Zdrój 2017, antologia, XIV MFP w Polanicy Zdroju,   Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-61348-97-9, red. Kazimierz Burnat, s. 166.
 237. Lewowa dolia, S. Szełkowy, Charków 2017, ISBN 978-617-7391-08-0, s. 160.
 238. Z motylem na czubku nosa / Łączy nas poezja…, Polanica Zdrój 2017, almanach poezji uczestników VI Polanickiego Konkursu Poetyckiego oraz I Powiatowego Konkursu Literackiego, Wydawca: Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji, DO ZLP, Wydawnictwo: Press-forum Polanica-Zdrój, druk: Drukarnia IMAGE, Braszowice, ISBN 978-83-64338-24-3, s. 106.
 239. Кінець літа в Аркадії, Бурнат Казімєж, Вальтер Анджей, Шаруга Лэшек, Івано-Франківськ 2017, переклад С. Бреславська, Wydawca: Видавниство „Місто НВ” Івано-Франківськ, druk: Друкарня „Місто НВ”, ISBN 978-966-428-544-2 (серія), ISBN 978-966-428-545-9, s. 224.
 240. Rysunek w 3. Odsłonach. Malarstwo. Album. Maja Wolf, Toruń 2017, majawolf.pl. Portret: pisarz KB, s. 60.
 241. Міжнародна Cлов’янська Поетична Премія 2016, Харьков „Майдан” 2017 (Charków „Majdan” 2017), zbiór poezji, ISBN 978-966-372-656-4, red. Kolegium, s. 158.
 242. Być dobrym jak chleb (Brat Albert), 2017, Faktografia Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej od 2 do 5 listopada 2017 r., opracowanie: Danuta Bartosz, Drukarnia Profes Poznań, Seria wydawnicza: Fundacja Literacka „Jak podanie ręki” Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich, ISBN 978-83-948106-8-9, red. Danuta Bartosz, s. 224.
 243. Міжнародна Cлов’янська Поетична Премія 2017, Харьков „Майдан” 2018 (Charków „Majdan” 2018), zbiór poezji, red. Kolegium, s. 158.
 244. Kosmos literatów, redakcja Danuta Błaszak (Orlando) i Anna Maria Mickiewicz (Londyn), Publisher: Dreamme Little City (USA 2018), ISBN 9781387710607, s. 314.
 245. Powroty do Matejki Impresje Jubileuszowe inspirowane twórczością Mistrza Jana Matejki, Kraków 2018, antologia, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, ISBN 978-83-8111-052-5 (Oficyna Konfraterni Poetów – 1986, ISBN 978-83-63653-81-1), red. Jacek Lubart-Krzysica, s. 88.
 246. Słowem rozkołysany Ogród, Almanach XV Poetyckich Ogrodów, red. Marek Jerzy Stępień, Tymbark 2018, ISBN 978-83-942122-6-1, drukarnia: mm.limanowa.pl, s. 74.
 247. III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Bursewicza „O Złotą Metaforę” i „Metaforę Niepodległą”, almanach poetycki, (Szczecińska Wiosna Poezji), Szczecin 2018, zespół redakcyjny Leszek Dembek, Danuta Sepuco, Zbigniew Jahnz, ISBN 978-83-66060-00-5, Wydawnictwo hogben, Szczecin, Wprowadzenie Kazimierz Burnat, s. 74.
 248. Infiltracja kultur w świecie wiecznych wędrowców, Wrocław 2018, Wydawnictwo: „Akademia Pióra”, redakcja naukowa: Alina B. Jagiełłowicz i Piotr Martin, ISBN: 978-83-948243-6-5, s. 298.
 249. Okno z widokiem na każdą porę roku, Skomielna Czarna – Kraków 2018, almanach pokonkursowy z edycji VII, VIII i IX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O kwiat dziewięćsiła” Skomielna Czarna 2016-2018, Lesław J. Urbanek, Wydawnictwo Styl Kraków, ISBN 978-83 942367-7-9, red. Lesław J. Urbanek, s. 90.
 250. Dialog Dwóch Kultur, Warszawa 2018, monografia, ISSN 2082-3274, Kolegium Redakcyjne, Wydawcy: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Instytut Studiów Politycznych PAN i Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, druk: Efekt sp.j., s. 468.
 251. … i Wisła świeci jak latarnia… Warszawa 2018, antologia 47. Warszawska Jesień Poezji, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu, ISBN 978-83-942741-5-3, red. J. Jankowski, Z. Milewski, A. Wołosewicz, współpraca: A. Borowicz, M. Wawrzkiewicz, M. Luckner-Żywicka.
 252. Zołota Pektoral, Czortków, Ukraina 2018 r. red. Wołotymyr Pahoreckyj, s.164.
 253. Dzwin, ISBN 978 617 7429 271, red. Jurij Kowal, Lwów 2018, s. 262.
 254. Poeci jak ptaki, Kąśna Dolna 2018, almanach XXVIII MGJL 2018, Wydawca Ad Oculos Warszawa-Rzeszów 2018, ISBN 978-83-7613-181-8, red.Andrzej Grabowski, s. 160.
 255. Barevná archa slov, Sbornik XIX Dnů poezie v Broumovĕ, Broumov 2018, almanach, Druk: Centrum služeb Broumov, s.r.o., ISBN 978-80-88040-38-5, red. Vĕra Kopecká, s. 204.
 256. Jak podanie ręki / Wie ein Händedruck, Poznań 2018, antologia poezji współczesnej IV, Drukarnia Profes Poznań, wydanie trzecie rozszerzone, ISBN 978-83-951545-1-5, red. Danuta Bartosz, tłumaczenie Ada Jadwiga Matysiak, s. 263.
 257. Jak podanie ręki / Comme serrer la main (Comme une poignee de main), antologia poezji współczesnej X, tłumaczenie polsko-francuskie, 2018, Drukarnia Profes Poznań, ISBN 978-83-951545-3-9, red. Danuta Bartosz, tłumaczenie Leokadia Komaiszko, Pascale Bali, Bogumiła Janicka, Aicha Vesin Cherif, s. 244.
 258. Po-tyczki aforystów trzecie, Wielkopolski Oddział ZLP 2018, Fundacja Literacka „Jak podanie ręki”, ISBN 978-83-951545-7-7, red. Danuta Bartosz, Drukarnia Profes Poznań, s. 73.
 259. Na falochronie pamięci, Międzynarodowy Listopad Poetycki, Poznań 2018, almanach, seria wydawnicza Libra, wydaw. Profes Poznań, ISBN 978-83-951568-4-7, red. zespół, s. 70.
 260. Daugava, Literacki almanach, 2018, ISBN 978-9984-411200, red. Dagnija Dreika, s. 214.
 261. Pod innym niebem, almanach pokonkursowy, wstęp Kazimierz Burnat, Polanica Zdrój 2018, ISBN 978-83-65914-11-8, Wydawnictwo Press-forum, Drukarnia: IMAGE, s. 116.
 262.  Piętnastopad, Wrocław-Polanica Zdrój 2018, antologia, XV MFP „Poeci bez granic” im. Andrzeja Bartyńskiego w Polanicy Zdroju,   Eurosystem Wrocław, ISBN 978-83-949540-5-5, red. Kazimierz Burnat, współpraca redakcyjna „Oksymoron”, s. 148.
 263. Krakowska Noc Poetów, Almanach, Kraków 2018, ISBN 978-8394-6754-3-1, red. Danuta Sułkowska, s.132.
 264. Do zobaczenia, twórczość poświęconą artystom, których nie ma już wśród nas, wybór i opracowanie: Danuta Błaszak & Anna Maria Mickiewicz, Orlando-Londyn 2019, ISBN 978-0-359-43678-1, Publisher: Dreammee Little City, s. 167.
 265. Міжнародна Cлов’янська Поетична Премія 2018 (VI Konkurs), Харьков 2019, ISBN 978-617-7618-13-2, Wyd. Харьков „Майдан” (Charków „Majdan”), zbiór poezji, Szełkowy, s. 152.
 266. Kilkoma głosami, Switłana Bresławska, Iwano-Frankiwsk 2019, ISBN 978-966-428-650-0 poezja Місто НВ,  (przekład z ukraińskiego przez K. Burnata: s. 4-6, 13-18, 55 oraz wstęp), s. 60.
 267. Musicie być mocni mocą wiary!, Wrocław 2019, almanach, Grafikon Wrocław, ISBN 978-83-61598-31-2, red. prof. Ewa Paradowska-Werszler.
 268. Chmielit, almanach, Iwano-Frankiwsk 2019, red. W. Babij, Wyd. „Proswita”, s. 104.
 269. Słowem rozkołysany Ogród, Almanach XVI Poetyckich Ogrodów, red. Marek Jerzy Stępień, Limanowa 2019, ISBN 978-83-954025-0-0, drukarnia: mm.limanowa.pl.
 270. STEP, Kropywnyckyj 2019, Ukraina.
 271. Bukowynsky Żurnal, Czerniowce 2019, ISBN 966 7109 348, red. Myrosław Łazaruk, s. 296.
 272. Ukrainskyj Literaturnyj Rowułok, ISSN 1734-4832, Lublin 2019 r., red. Tadeusz Karabowicz, Lublin 2019 r., s. 256.
 273. Majstersztyk chleba, antologia, red. Piotr Goszczycki, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66118-11-9 Komograf, s. 412.
 274. Czeladnicy u Kochanowskiego…, Warszawa 2019, antologia 48. Warszawska Jesień Poezji, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu, ISBN 978-83-942741-6-0, red. zespół., s. 194.
 275. Krakowska Noc Poetów, Kraków 2019, almanach XLVII, ISBN 978-83-946754-8-6, red. Danuta Sułkowska, s. 140, (K. Burnat s. 105-106).
 276. Złączeni słowem, Czechowice-Dziedzice 2019, Międzynarodowa antologia Festiwalu Poezji Słowiańskiej, ISBN 978-83-64784-66-8, red. Ryszard Grajek, Wydawca: Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Bielsko-Biała, Drukarnia ARKA, Cieszyn, s. 182.
 277. W naszym obcowaniu, 2019, almanach XXIX MGJL 2019, Wydawca Ad Oculos Warszawa-Rzeszów 2015-2019, ISBN 978-83-7613-173-3, red.Andrzej Grabowski, s. 120.
 278.  Po-tyczki aforystów czwarte aforyzmy i inne krótkie formy wypowiedzi, Wielkopolski Oddział ZLP 2019, Fundacja Literacka „Jak podanie ręki”, ISBN 978-83-951546-5-2, red. Danuta Bartosz, Urszula Zybura, Drukarnia Profes Poznań, s. 75.
 279. Jak podanie ręki / Like The Hand of Friendship, 2019, XI Antologia poezji współczesnej (XI Anthology of contemporary poetry), Wielkopolski Oddział ZLP, Fundacja Literacka „Jak podanie ręki”, Drukarnia Profes Poznań, ISBN 978-83-951546-2-1, red. Danuta Bartosz, tłumaczenie Danuta Zasada, s. 236.
 280. Pod rękę z wierszem przez obszar pamięci, Kraków 2019, antologia, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków, ISBN 978-83-8111-141-6, (Oficyna Konfraterni Poetów – 1986, ISBN 978-83-63653-14-9), red. Jacek Lubart-Krzysica, s. 167.
 281. Na křídlech slov, Sbornik XX Dnů poezie v Broumovĕ, Broumov 2019, almanach, Druk: Centrum služeb Broumov, s.r.o., ISBN 978-80-88040-47-7, red. Vĕra Kopecká, s. 156.
 282. Shabdaguchha, ISSN 1531-2038, vol. 21, Nowy Jork, Woodhaven 2019, red. Hassanal Abdullah, (Polish Poetry Issue), s. 78.
 283. Pegas nad Broumovem, Dnů poezie v Broumovĕ 2010-2019, Broumov 2019, antologia, Druk: Centrum služeb Broumov, s.r.o., ISBN 978-80-88040-46-0, red. Vĕra Kopecká, A. Matuszkiewicz, s. 394.
 284. Polanickie inspiracje, Wrocław-Polanica Zdrój 2019, antologia, XVI MFP „Poeci bez granic” im. Andrzeja Bartyńskiego w Polanicy Zdroju, Wydaw. ESD Wrocław, ISBN 978-83-955627-0-9, red. Kazimierz Burnat, współpraca redakcyjna „Oksymoron”, s. 160.
 285. Polish Poetry Issue, Editor: Hassanal Abdullah, An International Bilingual Poetry Magazine,  Shabdaguchha, January – June 2019 Volume 21 Number 3/4, ISBN: 978-1-7330285-1-6, Printed in the United States, New York, s. 79.
 286. Britishpedia,  Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej, 2019, ISBN 978-1-912100-37-8, Wyd. British Publishing House ltd.
 287. Міжнародна Cлов’янська Поетична Премія 2019 (VII Konkurs), Харьков 2020, ISBN 978-617-7618-37-8, Wyd. Харьков „Майдан” (Charków „Majdan”), zbiór poezji, red. Szełkowy.
 288. Whispers of Soflay Vol. 3, Mexico, March 2020, Anthology of Poetry.
 289. Zatrzymaj się! Masz we mnie przystań, Wrocław 2020, almanach, Grafikon Wrocław, ISBN 978-83-61598-33-6, red. prof. Ewa Paradowska-Werszler, s. 56.
 290. Almanach Łącki, Łącko 2020, wyd. TMZŁ, red. Kolegium, s. 206.
 291. Krakowska Noc Poetów, Kraków 2020, almanach XLVIII, ISBN 978-83-955962-0-9, red. Danuta Sułkowska, s. 128, (K. Burnat s. 105-106).
 292. Kalisz stolica aforyzmu,  IV Międzynarodowa Konferencja Poetycka, 100-lecie Związku Literatów Polskich, V Po-tyczki Aforystów i nie tylko… Krytyka literacka, eseje… Wielkopolski Oddział ZLP 2020. Wydawca: Fundacja Literacka „Jak podanie ręki”, red. Danuta Bartosz.
 293. Our Poetry Archive V-6 No.7, October 2020, Indie, almanach.
 294. Pod potemnělou oblohou, Sborník veršů účastníků XXI Dnů poezie v Broumově, Broumov 2020, ISBN 978-80-88040-55-2, red. Věra Kopecká, s. 148.
 295. Zdrój pięknych słów, Towarzystwo Miłosników Polanicy, Polanica-Zdrój 2020, ISBN 978-83-922072-2-1, red. zespół, Wydawca: Usługi PoligraficzneBogdan Kokot, s. 120.
 296. Przeszłość – to jest dziś, tylko cokolwiek dalej, Warszawa 2020, antologia 49. Warszawskiej Jesieni Poezji, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu, ISBN 978-83-942741-7-7, red. zespół., s. 176, (K. Burnat s. 41-42).
 297. Izklaides ar laiku,  Dagnija Dreika, ISBN 978-9984-41-132-3, wyd.  Daugava, s. 204.
 298. Portrety Kazimierza Burnata, Joanna Babiarz, Janusz Szot, Nowy Sącz 2020, s. 42.
 299. Słowo – jest czynu testamentem, Wrocław-Polanica Zdrój 2020, antologia, XVII Festiwal Poezji „Poeci bez granic” im. Andrzeja Bartyńskiego w Polanicy Zdroju, Wydawca: DO ZLP we Wrocławiu, Druk: ESD Wrocław, ISBN 978-83-957224-0-0, red. Kazimierz Burnat, współpraca redakcyjna „Oksymoron”, s. 140.
 300. Sabdaguchna, ISSN 1531-2038, vol. 22, Nowy Jork, Woodhaven 2020, red. Hassanal Abdullah, (Polish Poetry Issue).
 301. LiryDram, nr 29/2020, okładka z Kazimierzem Burnatem oraz jego wywiady, wiersze, biogram, zdjęcia itp…, s. 172.
 302. Dialog Dwóch Kultur, Warszawa 2020, monografia, ISSN 2082-3274, Kolegium Redakcyjne, Wydawcy: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, druk: Drukarnia Braci Grodzickich, Piaseczno s. 457.
 303. I widział Bóg, że było dobre, Wrocław 2021, almanach, druk: Grafikon Wrocław, ISBN 978-83-61598-36-7, red. prof. Ewa Paradowska-Werszler, s. 48.
 304. Krakowska Noc Poetów, Kraków 2021, almanach XLIX, ISBN 978-83-955962-2-3, red. Danuta Sułkowska.
 305. Міжнародна Cлов’янська Поетична Премія 2020 (VIII Konkurs), Харьков 2021, ISBN 978-617-7618-62-0, Wyd. Харьков „Майдан” (Charków „Majdan”), zbiór poezji, red. Szełkowy, s. 160.
 306. Gubimy się na bezdrożach dni, Skomielna Czarna – Kraków 2021, almanach pokonkursowy z X, XI i XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O kwiat dziewięćsiła” Skomielna Czarna 2019-2021, Lesław J. Urbanek, Wydawnictwo Styl Kraków, ISBN 978-83 956290-4-4, s. 76.
 307. Kiedy Ty mówisz Odra, Wrocław 2021, ISBN 978-839403-64-9-2, red. Ryszard Sławczyński, wydawnictwo: Akwedukt, s. 376.
 308. Pisarze wobec zagrożeń cywilizacji, Kielce 2021, ISBN 978-83-7273-611-6, Oficyna Wyd. Ston 2, red. I. i S. Nyczajowie, s. 104.
 309. 44. Międzynarodowy Listopad Poetycki, Poznań 2021, almanach, ISBN 978-83-955754-7-1, s. 94.
 310. Jak podanie ręki / Como un apretón de manos, Poznań 2021, XII Antologia Poezji Współczesnej, wersja polsko-hiszpańska, Drukarnia Imprenta Poznań, ISBN 978-83-960424-9-1, red. Danuta Bartosz, tłumaczenie Danuta Zasada, s. 158.
 311. Wieża Babel – słowa na dotyk w alfabecie Braille’a, Poznań 2021, ISBN 978-83-960424-6-0, Wyd. Fundacja Jak podanie ręki, s. 112.
 312. VI Po-tyczki aforystów, krytyka literacka, eseje, opowiadania, wiersze i aforyzmy, 2021,
  V Międzynarodowa Konferencja Poetycka, Wielkopolski Oddział ZLP, Fundacja Literacka „Jak podanie ręki”, ISBN 978-83-960424-7-7, zespół redakcyjny, Drukarnia Profes Poznań, s. 202.
 313. Svetlo a stiny podzimu, Czechy 2021, ISBN 978-80-88040-71-2, red. Vera Kopecka, s. 136.
 314. Cesty, Czechy 2021, ISBN 978-80-88040-70-5, red. Vera Kopecka, s. 316.
 315. Jeszcze zmierzch żarzy, Wrocław-Polanica Zdrój 2021, antologia, XVIII Międzynarodowy Festiwal Poezji „Poeci bez granic” im. Andrzeja Bartyńskiego w Polanicy Zdroju, Wydawca: DO ZLP we Wrocławiu, ISBN 978-83-957224-3-1, red. Kazimierz Burnat, współpraca redakcyjna „Oksymoron”, s. 152.
 316. LiryDram, nr 33/2021, zawiera obszerną relację z XVIII Międzynarodowego Festiwalu „Poeci bez granic” w Polanicy-Zdroju.
 317. Atunis Galaxy, antologia, wersja angielska, ISBN 978-1-304-80391-7, Belgia 2022, s. 386.
 318. Ten, który Jest. Wszedł w dzieje człowieka, Wrocław 2022, almanach, druk: Grafikon Wrocław, ISBN 978-83-61598-39-8, red. prof. Ewa Paradowska-Werszler.
 319. Spod skrzydeł…, antologia, Wydawnictwo EDU-ART, ISBN 978-83-963829-5-5, red. P. Wieczorek, 2022, s. 92.
 320. Krakowska Noc Poetów, Almanach 50, Kraków 2022, ISBN 978-83-955962-7-8, red. Danuta Sułkowska, s.140.
 321. Twarze współczesnych poetów polskich, Warszawa 2022, ISBN 978-83-965888-0-7, Wydawnictwo Veridan Warszawa, s. 230.
 322. Ku światłu, 75-lecie DO ZLP, Wrocław 2022, ISBN 978-83-957224-5-5, red. Kazimierz Burnat, Wydawnictwo Dolnośląski Oddział Związku Literatów Polskich, s. 272.
 323.  Poeta pamiętaAntologia 50. Warszawskiej Jesieni Poezji, Warszawa 2022, ISBN 978-83-942741-8-4
 324.  Eseje, Aforyzmy i wiersze. VII Potyczki aforystów, 2022, VI Międzynarodowa Konferencja Poetycka,  Oddział Wielkopolski ZLP, Fundacja Literacka „Jak podanie ręki”, ISBN 978-83-965056-5-1, zespół redakcyjny, Drukarnia Profes Poznań, s. 251.
 325.  ŘEKY ŽIVOTA, Antologie účastníkŭ XXIII Dnů poezie v Broumově, Broumov 2022, ISBN 978-80-88040-81-1, red. Věra Kopecká, s. 327.
 326. I sam ty biały jak chusta, Wrocław – Polanica-Zdrój 2022, antologia, XIX Międzynarodowy Festiwal Poezji „Poeci bez granic” im. Andrzeja Bartyńskiego w Polanicy Zdroju, Wydawca: DO ZLP we Wrocławiu, ISBN 978-83-957224-6-2, red. Kazimierz Burnat, współpraca redakcyjna „Oksymoron”, s. 126.
 327. Serhij Szełkowyj, Mieczyk, ISBN 978 617 7618 95 8 , s. 164, wiersze w tłumaczeniu m.in. Kazimierza Burnata oraz wiersze K. Burnata w j. ukraińskim, Charków 2022.
 328. Dziś i jutro, 45 MLP w Poznaniu, ISBN 978 83 965016 1 5 , s. 78, Wyd. ZLP O. Poznań 20
 329. Uskrzydleni, Czechowice-Dziedzice 2022, antologia Festiwalu Poezji Słowiańskiej, ISBN 978-83-66717-25-1, red. Ryszard Grajek, Wydawca: Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Bielsko-Biała, Druk: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz, s. 320.
 330. Jak podanie ręki / Kaip rankos paspaudimas, antologia polsko-litewska, Poznań 2022, ISBN 978-83-965056-4-4, red. Danuta Bartosz, s. 140.
 331. LiryDram, nr 36/2022, zawiera obszerną relację z XIX Międzynarodowego Festiwalu „Poeci bez granic” w Polanicy-Zdroju oraz wiersze Kazimierza Burnata.
 332. Na skrzydłach…, antologia Kępińskiego Koła Literatów, 2023 r., ISBN 978-83-67479-11-0, Wydawnictwo EDU-ART, s. 80.
 333. Jakże przedziwne jest Twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat…, Wrocław 2023, almanach, druk: Drukarnia Grafikon Wrocław, ISBN 978-83-61598-40-4, red. prof. Ewa Paradowska-Werszler, s. 44.
 334. Ocalone, antologia wierszy przeciw wojnie, Opole 2023 r., ISBN 978-83-61801-47-4, Wydawnictwo Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, s. 132. 
 335. Krakowska Noc Poetów, Almanach, Kraków 2023, ISBN 978-83-966065-0-1, red. Danuta Sułkowska, s.136.
 336. SVETLO A STIN, Sbornik XXIV Dnů poezie v Broumově 2023, Broumov 2023, ISBN 978-80-88040-90-3, red. Věra Kopecká, s. 322.
 337. Jesienny dotyk Poezji, VII Międzynarodowa Konferencja Poetycka, VIII Potyczki aforystów, 2023, Wielkopolski Oddział ZLP, Fundacja Literacka „Jak podanie ręki”, ISBN 978-83-67860-10-9, zespół redakcyjny, s. 240.
 338. JAKA WIELKA JEST WARSZAWA!, Warszawa 2023, 51. Antologia Warszawskiej Jesieni Poezji, ISBN 978-83-942741-8-4, zespół redakcyjny, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezjalna, Sandomierz, s. 177.
 339. Mimo wszystko, Almanach poetycki 46. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, Poznań 2023, ISBN 978-83-965869-1-9, Wyd. ZLP O.  
 340. Shabdaguchha, ISSN 1531-2038, Volume 25, Number 3/4, Woodhaven, Nowy Jork 2023, red. Hassanal Abdullah. An International Bilingual Poetry Magazine, s. 84.
 341. Odpowiednie dać rzeczy słowo, Wrocław-Polanica-Zdrój 2023, antologia, XX Festiwal Poezji „Poeci bez granic” im. Andrzeja Bartyńskiego w Polanicy-Zdroju, Wydawca: DO ZLP we Wrocławiu, Drukarnia I-BIS Wrocław, ISBN 978-83-957224-9-3, red. Kazimierz Burnat, współpraca redakcyjna „Oksymoron”, s. 172.  
 342. Anthology Poetry Voices /  137 Głosów poezji. Antologia, Słowenia / Turcja. 127. poetów z 37 krajów, red. Glorjana Veber, Metin Cengiz.
 343. World Poetry Anthology / Antologia poezji światowej, red. Hassanal Abdullah, Nowy Jork 2023, ISBN 979-89-89340712, s. 326. 
 344. Український літературний провулок (Ukraiński Zaułek Literacki), red. Тадей Карабович, Lublin 2023, ISSN 1734-4832, s. 284.  
 345. Jesteś samą Ciszą, wielkim Milczeniem, Wrocław 2024, almanach, druk: Drukarnia Grafikon Wrocław, ISBN 978-83-61598-45-9, red. prof. Ewa Paradowska-Werszler, s. 46.
 346. Krakowska Noc Poetów, Almanach 50, Kraków 2024, ISBN 978-83-966065-4-9, red. Danuta Sułkowska,  Wydawnictwo KO ZLP, Druk: Tradivers Kraków, s.136.

1 thought on “Kazimierz Burnat – Publikacje”

 1. Pingback: Kazimierz Burnat – Dolnośląski Oddział Związku Literatów Polskich

Comments are closed.