Gratulujemy.

Ten wpis był dotąd czytany 465 razy!

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich
odbytym w dniu 20.02.2023 r. wybrano na kolejną kadencję, prezesa Kazimierza Burnata.                     

Skład nowego zarządu przedstawia się następująco:
Kazimierz Burnat – prezes,
Szymon Koprowski – wiceprezes,
Katarzyna Georgiou – sekretarz,
Renata Adamska-Garbowska – skarbnik,
Elżbieta Kotlarska – członek.

Galeria – kliknij na tytuł