Nowe książki Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak: „Odkrywcy zapomnianych śladów”, ISBN 978-83-95-761089 oraz „Przebudzeni” ISBN 978-83-67-043236. GRATULUJEMY.

Ten wpis był dotąd czytany 474 razy!

Całe okładki książek – kliknij na tytuł.