Mirosław Jerzy Gontarski

Urodził się w 1960 roku w Legnicy. Debiutował w prasie dolnośląskiej w 1979 r. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Poeta, filozof, programista, dziennikarz, nauczyciel, informatyk. Mieszkał w Legnicy, w Lublinie, na Żuławach, w Gdyni. Obecnie mieszka i tworzy we Wrocławiu. Od lat 70. ubiegłego stulecia współtworzy literacki „Ruch Pilleus”, którego członkowie zainspirowani …

Mirosław Jerzy Gontarski Czytaj dalej »