Zmiany w Zarządzie DO ZLP

Ten wpis był dotąd czytany 1741 razy!

Informujemy, że w związku z rezygnacją kol. Dariusza Pawlickiego z funkcji Sekretarza DO ZLP i z członkostwa w Zarządzie DO ZLP

w dniu 16 grudnia 2015 roku podczas zebrania Zarządu DO ZLP jednogłośnie na członka Zarządu DO ZLP powołano kol. Zbigniewa Niedżwieckiego-Ravicza.

Zarząd DO ZLP powierzył kol. Zbigniewowi Niedźwieckiemu-Raviczowi funkcję Sekretarza Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.