Ryszard Gruchawka

Ryszard Gruchawka

Ten wpis był dotąd czytany 3250 razy!

Ryszard Gruchawka
Ryszard Gruchawka

Urodziłem się 27.06.1950 r. w Bolesławcu Śląskim.
Wykształcenie : Podstawowe.
Należę do Związku Literatów Polskich.
W 1986 roku otrzymałem stypendium Ministra Kultury.
Otrzymałem nagrodę literacką za całokształt twórczości, statuetka ,,Artura” przyznana we Wrocławiu przez kapitułę ,,Artura” w roku 1995.

Proza i wiersze drukowane były w „Przeglądzie Kulturalnym”, „Kulturze”, „Polskiej Miedzi”, „Konkretach”, „Sprawy i Ludzie”, „Mlada Frontina”, „Iglica”, „Własnym Głosem”, „Bez Kurtyny”, „Bez Przysłony”, „Nowiny Jeleniogórskie.”

Mam za sobą wiele spotkań autorskich, wywiadów radiowych i telewizyjnych, jak i prasowych.

Tu znajduje się wykaz publikacji autora

Ryszard Gruchawka – „Te stare, piękne klimaty w kolorze blue”

Ryszard Gruchawka – „Blizny”

Ryszard Gruchawka – „Budzik”

Ryszard Gruchawka – „Moja modlitwa, modlitwa drwala”