Andrzej Bartyński

Ten wpis był dotąd czytany 3851 razy!

Andrzej Bartyński
Andrzej Bartyński

Pisarz, członek Związku Literatów Polskich, wieloletni Prezes Dolnośląskiego Oddziału we Wrocławiu obecnie Prezes Honorowy DO ZLP, artysta śpiewak, członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Urodzony we Lwowie (25.05.1934 r.). Mgr filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, artysta estradowy, pieśniarz z uprawnieniami Ministerstwa Kultury i Sztuki, koncertował w kraju i za granicą.

Jest zaprzysiężonym, małoletnim żołnierzem Armii Krajowej, o pseudonimie Orlik, był osadzony w hitlerowskim więzieniu we Lwowie. W roku 1943 stracił całkowicie wzrok w czasie przesłuchania przez gestapo.

Był wielokrotnym delegatem na krajowych zjazdach Związku Literatów Polskich, oraz uczestnikiem krajowych festiwali poetyckich (Kłodzka Wiosna Poetycka, Łódzka Wiosna Poezji, Warszawska Jesień Poezji, Światowe Dni Poezji i in.) Był dwukrotnym laureatem pierwszych nagród. W 1974 r. otrzymał stypendium rządu włoskiego, a w 1979 r. stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki na pobyt w ZSRR.

W latach 1986-90 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Kultury przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Niewidomych. Obecnie jest prezesem Dolnośląskiego Oddziału ZLP i zastępcą naczelnego redaktora czasopisma społeczno-kulturalnego „Nietakty”. Jest współzałożycielem i liderem wrocławskiej grupy poetyckiej „Dlaczego nie” w 1956 r., a w 1970 r. założył wraz z poetą H. Gałą teatr słowa i pieśni „Poeci na estradzie”.

W 1984 r. otrzymał nagrodę Miasta Wrocławia za osiągnięcia literackie; w roku 2001 był nominowany do międzynarodowej nagrody literackiej Filantrop, W tym samym roku otrzymał Nagrodę Październikową Wrocławia – Dla Najlepszych – nadaną przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury. W 1990 r. był pomysłodawcą i współzałożycielem Stowarzyszenia Klub Inteligencji Niewidomej Niewidomej Niewidomej RP.
Autor książek: trylogia Taki Świat (2001), Te są ojczyzny moje (1999), Wróć, bo czereśnie (1997); Wojna wyspa skarabeusz (1982), Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie bar Cin-Cin (1977).
Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP, Krzyż AK, Krzyżem Partyzanckim, Medalem KEN, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronnosci Kraju, Odznaką Syn Pułku, Zasłużony Działacz Kultury i in.
Członek ZLP, SPAM, Stow. Klub Inteligencji Niewidomej RP, Polski Związku Niewidomych, Związku Inwalidów Wojennych (stopień oficerski i patent Weterana Walk o Niepodległość i Wolność Ojczyzny), Związku Ociemniałych Żołnierzy.  Działacz kultury, społecznik, działacz na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych