Wojciech Kuczkowski

Ten wpis był dotąd czytany 3184 razy!

1930-1921

Urodzony w 1930 r. Absolwent filologii polskiej na UWr. Pisarz, publicysta. Debiut w broszurze Szarych Szeregów W walce (1944). Wydał szereg tytułów krajoznawczych w książkach: „Szlak Wielkich Jezior”, „Pojezierze Iławskie”, „Wisła” i miesięcznikach: „Żagle”, „Morze”, „Gospodarka Wodna”. Książki prozatorskie to: Mazurskie żeglowanie i Długi dzień na Śniardwach. Mieszka w Warszawie. Członek DO ZLP i PZN.