Krzysztof Czaja

Dzieciństwo i młodość spędził na wrocławskim Nadodrzu. Autor tomiku poetyckiego Wędrowiec, autor Bajek i nie-bajek wprowadzających dzieci w wieku od 4 do 8 lat w trudny świat finansów oraz wydanej w 2021 roku powieści Jeszcze wyrosną skrzydła aniołom z Nadodrza, nawiązującej do trudnego czasu spędzonego na podwórkach Wrocławia. Pomysłodawca i realizator MURALU na ścianie kamienicy, w której toczy się akcja powieści, przy ulicy Kaszubskiej 3 we Wrocławiu oraz nagranego reportażu z wypowiedziami bohaterów powieści, a także widowiska poetycko-muzycznego w Klubie Pod Kolumnami na wrocławskim Nadodrzu. W związku z promocją powieści w roku 2021 oraz 2022 odbyło się około 15 spotkań autorskich m.in. w Klubie Muzyki i Literatury, Klubie Pod Kolumnami, Bibliotece Pedagogicznej, Bibliotece Miejskiej, Centrum Kultury w Siechnicach, Domu Kultury w Kątach Wrocławskich, Klubie ANNA we Wrocławskim Stowarzyszeniu Twórców Kultury. Ostatnia publikacja to tomik poetycki pt. Wybieram życie, zaprezentowany podczas widowiska poetycko-muzycznego w Klubie Muzyki i Literatury. Obecnie na ukończeniu jest jego najnowsza powieść pt. Wielki wybuch – to współcześnie opowiedziana historia nawiązująca do początków stworzenia świata (Biblia, Księga Genesis), a nawet wszechświata, w powiązaniu z najnowszymi odkryciami z dziedziny astrofizyki oraz matematyki, nawiązujących do odkryć Ptolemeusza czy Galileusza, a także Newtona, Feynmana, Wheelera, a już szczególnie do teorii kosmologicznych Stephena Hawkinga.