Antologia XIX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU POEZJI „Poeci bez granic” im. Andrzeja Bartyńskiego, pod redakcją Kazimierza Burnata, „I sam ty biały jak chusta”, ISBN 978-83-957224-6-2, s. 126. Gratulujemy.

Ten wpis był dotąd czytany 548 razy!

Wydawca: Dolnośląski Oddział ZLP we Wrocławiu.
Projekt okładki, Ewa Moskała. Książka zawiera utwory 51. autorów z 7. krajów.