Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze DO ZLP

Informujemy, że 8 lutego 2019 r. o godz. 13. odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Dolnośląskiego Oddziału Związków Literatów Polskich. Zebranie odbędzie się w sali Tańca w „Pałacyku” (Wrocław, ul. Kościuszki 34). Członkowie DO ZLP proszeni są o potwierdzenie swojej obecności na zebraniu (kontakt z kol. Kazimierzem Burnatem, Prezesem DO ZLP).

Spotkanie z Wiesławą Siemaszko-Zielińską

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Autorskie i rozmowę o nowej przygotowanej do druku książce kol. Wiesławy Siemaszko-Zielińskiej pt. Listopadowe cienie. Spotkanie odbędzie się 21.01.2018 r. o godz. 17. w Osiedlowym Domu Kultury na ul. Komedy-Trzcińskiego (KAWIARNIA „MUZA”). Oczywiście w Jeleniej Górze.