Kazimierz Burnat, prezes DO ZLP, został uhonorowany Międzynarodową Nagrodą Literacką im. P. Kulisza przyznaną przez ML-A Akademię Ukrainy za wieloletnią współpracę z ukraińskimi pisarzami, popularyzację literatury ukr. w Polsce oraz za książkę „Iluzja wieczności”.

Ten wpis był dotąd czytany 2632 razy!