„* * *”

Ten wpis był dotąd czytany 1110 razy!

Na jezdni
Sprasowane szczątki gołębia
Ale skrzydło uniesione przez wiatr
Przypomina czym było