Fragment artykułu Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak, pt. „OPOWIEŚCI Z KUFERKA PRABABCI”

Ten wpis był dotąd czytany 988 razy!

Stare przysłowie mówi, że „Przypadki chodzą po ludziach”, jednak ja twierdzę, że w życiu nie ma przypadków i los kieruje nas tam, gdzie właśnie w danej chwili powinniśmy się znaleźć.
Tak było w moim przypadku. Latem 2021 roku wydałam powieść dla młodzieży Odkrywcy zapomnianych śladów, w której dzieci z Dolnego Śląska szukają swoich korzeni i odkrywają ślady najnowszej historii, rozmawiając ze swoimi krewnymi babciami, dziadkami, prababciami oraz innymi seniorami o najnowszej, bardzo skomplikowanej historii Polski, a we wrześniu tego samego roku nawiązała ze mną kontakt Fundacja Odtworzeniowa Dziedzictwa Narodowego z Krakowa, która zajmuje się odkrywaniem polskich śladów i polskiej historii na Kresach Wschodnich, m.in. na Litwie.

Poproszono mnie o podarowanie książek na nagrody w jednym z konkursów organizowanym przez Polską Szkołę Wirtualną na Litwie i tę właśnie Fundację. Książki posłałam. Dowiedziałam się przy okazji, że, planowany jest konkurs „Droga do wolności” – dzieje przodków walczących o wolność Rzeczypospolitej, w którym mają wziąć udział uczniowie polskojęzycznych szkół na Litwie. Zaoferowałam swoją pomoc w sprawdzaniu i korygowaniu prac, podpowiedziałam kryteria ocen i moją propozycję przyjęto.

Przez kilka miesięcy czytałam ze wzruszeniem prace dzieci, które z wielką prostolinijnością opowiadały o losach swoich przodków, którzy brali udział w wielu akcjach zbrojnych, w tym w Akcji „Burza”, czy też Akcja „Ostra Brama” w walce o Polskę i o polskość Wileńszczyzny. Zaproszono mnie do uczestnictwa w jury tego konkursu.

Konkurs podsumowało wydanie książki pokonkursowej VII edycji  z serii „Z kuferka prababci”, której pomysłodawcą jest Pan Marcin Niewalda- Prezes Fundacji Odtworzeniowej Dziedzictwa Narodowego i redaktor naczelny portalu „Genealogia Polaków” z Krakowa. W książce tej zamieszczono moje posłowie, w którym zwracam się z gratulacjami do młodych Autorów.

Na początku listopada 2022 roku Koleżanki z Wirtualnej Szkoły Polskiej na Litwie zwróciły się do mnie znowu o pomoc. Zostałam korektorem prac i redaktorem książki pokonkursowej, IX już edycji serii „Z Kuferka Prababci” pod tytułem „Wszyscy sami swoi”- losy zesłańców i wygnańców polskich z Kresów Wschodnich. Wydawcą książki, jest Fundacja Odtworzeniowa Dziedzictwa Narodowego w Krakowie i portal Genealogia Polaków.

W konkursie wzięło udział 19 uczniów w trzech grupach wiekowych. 12 lat, 14-15 lat i 16-19 lat.  Zmaganiom patronowała medialnie Pani Poseł Elżbieta Duda, wydanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności. Całość wsparły Ambasada Polska w Wilnie, IPN, Samorząd Wileński, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie i Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. (…)

Całość artykułu w styczniowym numerze Gazety Kulturalnej.
http://www.gazetakulturalna.zelow.pl