Nowa powieść Leszka Szczurka „U Bram”. Gratulacje!

Ten wpis był dotąd czytany 924 razy!

Posłowie:

U Bram jest to powieść o duchowości, o odwiecznej walce dobra i zła, o kondycji człowieka zmagającego się ze swymi słabościami.
   Źródłem inspiracji Autora, Leszka Szczurka jest refleksja religijna i rozmyślanie nad życiem. Autor przenosi nas w dawno miniony świat, ale mamy wrażenie, że wiele dylematów, grzechów i pragnień dotyczy także współczesnego człowieka.
   Akcja utworu rozgrywa się w czasach średniowiecznej Europy, gdzie tworzono podstawy nowego porządku prawnego, ekonomicznego, a także podziału wpływów i światopoglądu.
   Pretekstem do rozważań jest legenda arturiańska o Świętym Graalu, która zajmowała wyjątkowe miejsce w wyobraźni ludzi Europy Zachodniej jako metafora naszych tęsknot za doskonałością duchową. Powieść U Bram jest potępieniem wojen religijnych, braku tolerancji i rozmijania się głoszonych prawd boskich z pragnieniem zdobywania ich często za wszelką cenę. Pokazuje też skłonność ludzi do odsuwania od siebie nieuchronności przemijania i śmierci.
   Jest wiele bram, przez które możemy przejść. Dzięki tej lekturze możemy wybrać wiele z nich, np. drogę brata Ewina-Jordana, naznaczoną przemianą duchową i komunią z Absolutem.
   Wielkim pocieszeniem dla czytelnika, który śledzi zmagania między dobrem a złem, nieustającą walkę o władzę, moc i wszelkie dobra, nad którymi od wieków nie zachodzi słońce, jest piękno i krzepiące przekonanie Autora, że wszystko pochodzi od Boga, a najważniejszą wartością jest miłość człowieka do człowieka.
   To także piękna miłość Łukasza i Julii.

Krystyna Stanek, Lublin