ZAPROSZENIE

Ten wpis był dotąd czytany 518 razy!

Zwracam się do autorów książek o składanie wniosków o przyjęcie do Związku Literatów Polskich, Dolnośląski Oddział we Wrocławiu.

Zgodnie ze Statutem, do ZLP może być przyjęty autor utworów literackich uznanych za wartościowe i opublikowanych w postaci:
1. dwóch książek prozatorskich albo:
2. trzech książek poetyckich, albo:
3. dwóch oryginalnych, pełnospektaklowych utworów dramatycznych wystawionych na scenie lub ogłoszonych drukiem, albo:
4. jednej publikacji książkowej z zakresu eseistyki lub krytyki literackiej, albo:
5. dwóch oryginalnych, samodzielnie napisanych fabularnych scenariuszy filmowych, zrealizowanych lub ogłoszonych drukiem, albo:
6. dwóch oryginalnych sztuk dla teatru radiowego lub telewizyjnego, zrealizowanych lub ogłoszonych drukiem, albo:
7. trzech artystycznych przekładów dzieł literackich, przetłumaczonych z oryginału i ogłoszonych w formie książkowej, bądź trzech artystycznych przekładów dzieł dramatycznych, przetłumaczonych z oryginału, wystawionych lub ogłoszonych drukiem.

Wnioski o przyjęcie, wraz z życiorysem i książkami, proszę składać w Dolnośląskim Oddziale, który po zaopiniowaniu przekaże Komisji Kwalifikacyjnej w Warszawie.

Kazimierz Burnat, prezes DO ZLP we Wrocławiu.
Adres do korespondencji: ul. Kiełczowska 145/27, 51-315 Wrocław, e-mail: kburnat@o2.pl, http://do-zlp.pl/