Ryszard Gruchawka

Ryszard Gruchawka

Urodziłem się 27.06.1950 r. w Bolesławcu Śląskim. Wykształcenie : Podstawowe. Należę do Związku Literatów Polskich. W 1986 roku otrzymałem stypendium Ministra Kultury. Otrzymałem nagrodę literacką za całokształt twórczości, statuetka ,,Artura” przyznana we Wrocławiu przez kapitułę ,,Artura” w roku 1995. Proza i wiersze drukowane były w „Przeglądzie Kulturalnym”, „Kulturze”, „Polskiej Miedzi”, „Konkretach”, „Sprawy i Ludzie”, „Mlada …

Ryszard Gruchawka Czytaj dalej »

Mirosław Jerzy Gontarski

Urodził się w 1960 roku w Legnicy. Debiutował w prasie dolnośląskiej w 1979 r. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Poeta, filozof, programista, dziennikarz, nauczyciel, informatyk. Mieszkał w Legnicy, w Lublinie, na Żuławach, w Gdyni. Obecnie mieszka i tworzy we Wrocławiu. Od lat 70. ubiegłego stulecia współtworzy literacki „Ruch Pilleus”, którego członkowie zainspirowani …

Mirosław Jerzy Gontarski Czytaj dalej »