Zofia Mirska – Publikacje

 Tomiki autorskie

Jeszcze nie pada, Kłodzko 1982, KOK Kłodzki Klub Literacki, Program wieczoru poezji, s. 16, red. Marek Garbala
W jedną stronę drogi, Kłodzko 1984, KOK Kłodzki Klub Literacki, OZG Zam. 2713-1-3773084, s. 18, wstęp Michał Fostowicz
W nawiasach ścieżek, Wrocław 1985, OTO Kalambur, Zam. 457/86 J4, s. 20, red. Jan Stolarczyk
Płachta poetycka, Wałbrzych 1986, Trybuna Wałbrzyska, nr 43(1682)
Nie ma innego świata, Kłodzko 1992, Nakład własny, s. 10, wybór Maria Dzierżyńska
Zanim stracę chwilę, Kłodzko 1998, Nakład własny, s. 54, wstęp Maria Dzierżyńska
O oddech wyżej, Wrocław 2005, Sonata Wrocław, ISBN 83-922746-0-1, s. 52, Wstęp Karol Maliszewski
Oderwane z pamięci, Kłodzko 2008, Ziemia kłodzka, ISBN 978-83-60923-08-5, s. 60, red. własna
Odchodzi i ulatuje, Kłodzko 2010, Sonata Wrocław, ISBN 978-83-922746-1-X, s. 68, wstęp Michał Fostowicz
Czerń i biel, Kłodzko 2013, Nowa Ruda (Maria), ISBN 978-83-62337-73-6, s. 56, wstęp Ewa Zawadzka Mazurek
Tam i z powrotem, Kłodzko 2014, Nowa Ruda (Maria), ISBN 978-83-62337-93-4, s. 256, wstęp Antoni Matuszkiewicz

Publikacje zbiorowe

Debiuty poetyckie 82-83, Warszawa 1986, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, ISBN 83-203-2445-9, J. L. Koperski,  A. K. Waśkiwicz, s. 82
Chwila przed wierszem, Kłodzko 1989, Kłodzki Klub Literacki, DZG 2713-2-30812/89, M. Fostowicz, s. 43
Poetyckie raporty z rzeczywistości, Wrocław 2003, Kalambur Atut, 83-89247-34-8, wstęp M. Garbala, s. 3
Nie-Takty, nr 40-41, Wrocław 2006, Klub Inteligencji Niewidomej Wrocław O. Dol. ZLP W-w, ISSN 1429-5229, Jerzy Ogonowski, s. 42
Bez Kurtyny, nr XXI, Wrocław 2006, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Wrocław, ISSN 1426-630X, K. Burnat, s.15
Nie-Takty, nr 44-45, Wrocław 2007, Klub Inteligencji Niewidomej Wrocław O. Dol. ZLP W-w, ISSN 1429-5230, Jerzy Ogonowski, s.12
Okolice Poetów, Swarzędz 2009, Zakład Antoniewo, Nr 44-45 (86-87), J. Szatkowski, s. 47
Euro-Art, Nr 5-6 (X-2008 do III-2009), Wrocław 2009, Euro-Art, Wrocław, ISSN 1898-3758 NR 2380, Tadeusz Chołubowicz, s. 38
Zriniĉka Pegasa, Boumov 2009, Mêsto Broumov, ISBN 978-80-254-4672-0, Vera Kopecka, s. 55
Skądkolwiek gdziekolwiek, Nowa Ruda 2010, Miejska Biblioteka Publiczna, Karol Maliszewski, s. 34
Fraza, numer 1 (712011), Rzeszów 2011, Stowarzyszenie Literacko Artystyczne Fraza, PLISSN 1230-48-32 Nr indeksu 332593, M. Rabizo-Birek, s. 75
Dni Poezji Ĉas berevneno listi, Boumov 2012, Centrum Słužeb Broumov, ISBN 978-80-260-3090-4, Vera Kopecka, s. 54
Sudety nr 9/138, nr11/140, Wrocław 2012, Atut Wrocław, ISSN 1641-8603, Romuald Łuczyński, s. 1
Pozdrav Broumovosku, Boumov 2013, Centrum Słužeb Broumov, ISBN 978-80-90-5431-3-3,Vera Kopecka, s. 9
Almanach nr 1, Ukraina 2013, TИПOВT, ISBN 978-966-8098-17-10, Natalia Tkaczik, Jewgen Baran, ss. 72-76 tłum. B. Гarmaтюк
Gazeta Kulturalna, Zelów 2014, Dom Kultury Zelów, Rok XIX nr 10 (218), A. Dąbkowski, s. 34
Luźne Drwa, Nowa Ruda 2014, Maria Nowa Ruda, ISBN 978-83-6237-92-7, Karol Maliszewski, s. 24
Pątnicy w Krainie Poezji, Boumov 2014, Centrum Słužeb Broumov, ISBN 978-80-905431-8-8, Vera Kopecka, ss. 63, 91
Poeci bez granic, Wrocław 2005, Dolnośląski Oddział ZLP Wrocław, ISBN 83-88605-5-4, Krzysztof Patek, ss. 78-79
Poeci bez granic, Wrocław 2006, Dolnośląski Oddział ZLP Wrocław, ISBN 978-83-88605-08-6, Krzysztof Patek, ss. 66-67
Z Homerem na ty, Wrocław 2008, Dolnośląski Oddział ZLP Wrocław, ISBN 978-83-61348-06-1, Kazimierz Burnat, ss. 54-551
Widzenie słowem, Wrocław 2009, Dolnośląski Oddział ZLP Wrocław, ISBN 978-83-61348-31-3, Kazimierz Burnat, ss. 66-67
Siedem smaków tęczy, Wrocław 2010, Dolnośląski Oddział ZLP Wrocław, ISBN 978-83-61348-44-3,Kazimierz Burnat, ss. 80-81
Ósma strona świata, Wrocław 2011,Dolnośląski Oddział ZLP Wrocław, ISBN 978-83-61348-58-0, Kazimierz Burnat, ss. 66-68
Dzięćsił, Wrocław 2012, Dolnośląski Oddział ZLP Wrocław, ISBN 978-83-61348-69-6, Kazimierz Burnat, ss. 73-75
Od-dycha do, Wrocław 2013, Dolnośląski Oddział ZLP Wrocław, ISBN 978-83-61348-71-9, Kazimierz Burnat, ss. 78-79
Jedenasty wierszopad, Wrocław 2014, Dolnośląski Oddział ZLP Wrocław, ISBN 978-83-61348-80-1, Kazimierz Burnat, ss. 75-76