Kazimierz Burnat – Prezes Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Mirosław Gontarski – Wiceprezes Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Zbigniew Niedźwiecki-Ravicz – Sekretarz Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Leszek Antoni Nowak – Skarbnik Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Andrzej Bartyński – Członek Zarządu Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich we Wrocławiu, odbytego w dniu 10 marca 2015 r. powołano także Komisję Rewizyjną DO ZLP. W jej skład weszli: Mariola Jarocka, Wiesław Prastowski i Igor Wieczorek.

Delegatami na Zjazd Krajowy ZLP wybrano: Grażynę Adamczyk-Lidtke, Andrzeja Bartyńskiego, Kazimierza Burnata, Mirosława Gontarskiego, Zbigniewa Niedźwieckiego-Ravicza oraz Wiesława Prastowskiego.

Podjęto też uchwałę, aby dotychczasowemu wieloletniemu Prezesowi

Andrzejowi Bartyńskiemu

nadać godność

Prezesa Honorowego DO ZLP.