Kazimierz Burnat – Prezes Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Szymon Koprowski – Wiceprezes Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Zbigniew Niedźwiecki-Ravicz – Sekretarz Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Leszek Antoni Nowak – Skarbnik Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Monika Maciejczyk – Członek Zarządu Dolnośląskiego Oddziału ZLP

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich we Wrocławiu, odbytego w dniu 08 lutego 2019 r. powołano także Komisję Rewizyjną DO ZLP. W jej skład weszli: Igor Wieczorek, Katarzyna Georgiou i Wiesława Siemaszko-Zielińska.

Delegatami na Zjazd Krajowy ZLP wybrano: Kazimierza Burnata, Franciszka Habera, Monikę Maciejczyk, Grażynę Adamczyk-Lidtke, Szymona Koprowskiego, Dariusza Pawlickiego oraz Jerzego Stasiewicza.