Franciszek Haber

 

Franciszek Haber
FH01
FH02
FH03
FH04
FH05
FH06
FH07
FH08
FH09
FH10
FH11
FH12
FH13
FH14
FH15
FH16
FH17
FH18
FH19

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1969), studiów podyplomowych o profilu pedagogicznym  i Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie,  jachtowy i motorowy kapitan żeglugi wielkiej. Literat.

Zadebiutował poetycko w 1975 r. na łamach „Nowin Gliwickich”, jego wiersze publikowane są w prasie śląskiej m. in. w „Poglądach”. O poezji Franciszka Habera realizowane są audycje radiowe: PR Katowice (1981, 1983, 1984), PR Wrocław (1983), PR Program III (1983), Radio dla Ciebie (1996), Radio Szczecin (2000, 2002), Radio Katowice (od 2003 do dzisiaj).

Autor współpracuje z „Inspiracjami”, tworzy montaże poetyckie z wykorzystaniem własnych wierszy (1984).

Jest autorem komentarza poetyckiego do filmu „Patent” (I nagroda na festiwalu filmów żeglarskich (1986 r.). Jest autorem scenariusza filmowego „De Herba Natura”, powstaje film o poezji haiku i wierszach Habera (1994), współpracuje z kwartalnikiem „HAIKU”.

Powstaje drugi film o poezji i podróżach kapitana Habera (1996).

Jest animatorem konkursów poetyckich wiersza haiku na łamach tygodnika Nowiny Gliwickie (1995-96). Wiersze i recenzje drukują: miesięcznik „Menager” (VI, 1996), tygodnik „Wyspiarz” (Nr 40, 45 w 1999), kwartalnik „Haiku”, „Magazyn Literacki” (6 – 7, 2000), „Paper Wasp” (7/2001) Australia,  magazyn społeczno-kulturalny Śląsk (Nr 8, 2001), miesięcznik „Cosmopolitan” (XI, 2001), magazyny żeglarskie „Żagle” i „Rejs”. Jest współautorem cyklicznej żeglarskiej audycji „Bocianie Gniazdo” w Radio WaWa (2001),  Nocne spotkania z jego poezją przedstawia Wojciech Reszczyński w radiowej „Trójce”. Z jego poezją spotykamy się cyklicznie w audycjach poetyckich PR Katowice.

Autor jest członkiem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.

Za swoją działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania żeglarstwa oraz twórczość literacką został wyróżniony wieloma odznaczeniami: wymieńmy te ważniejsze:

  • złotym krzyżem zasługi (2001) przez Prezydenta RP.

  • nagrodą im. Teligi za całokształt twórczości żeglarskiej (2012)

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP (2013).

Franciszek Haber jest również autorem wielu żeglarskich podręczników. Napisał pierwszy na świecie podręcznik dla żeglarzy niesłyszących z wykorzystaniem języka migowego.

Autor urodził się we Lwowie 1 lipca 1942 roku.

Tomiki autorskie

Warkocze rozplecione na wersety” (I wyd. 1990, II wyd. 1995), Wyd. Apus, Gliwice,

W ogrodzie słów” (wiersze haiku –1994), Agnus – Józef Haber, Gliwice, ul. K. Miarki 1/3,

Z pieśni mórz i ogrodów” (1995), Wyd. Apus, Gliwice,

Miłosna Sutra” (1996),  Wyd. Apus, Gliwice,

Pan Incognito” (1997),  Wyd. Apus, Gliwice,

Ogrody Iluzji” – Wiersze i Glosy (1998),  MAW, Warszawa

Haiku”(2001), (wyd. II poszerzone), Agencja Wyd. CB, Ursus,

Bezdroża” (2001), Agencja Wyd. CB, Ursus,

W labiryncie czasu” (2005), Wilga, Warszawa,

Pejzaż z osłem” (2006), Wilga, Warszawa,

W cieniu bliźniego” (2007), Wilga, Warszawa,

Wiersze” (2007), – wybór, Wilga, Warszawa,

Dziennik zaprzeszły” (2008). Wilga, Warszawa,

Wernisaż popękanych serc” (2010), Agnus – Józef Haber, Gliwice, ul. K. Miarki 1/3,

Z księgi sztormów” (2011), Agnus – Józef Haber, Gliwice, ul. K. Miarki 1/3,

Przepisane z serca” (2011), Agnus – Józef Haber, Gliwice, ul. K. Miarki 1/3,

Na południku serca” (2014), – autorskie wydanie,

Widzenia i przywidzenia” (2014), autorskie wydanie,

Alfabet wrażliwości” (2015), autorskie wydanie,

Liryka powtórzeń” (2015), autorskie wydanie,

Za kurtyną” (2016), autorskie wydanie,

Wielka woda” (2016), autorskie wydanie,

Po nocy cudzej” (2016), autorskie wydanie

De Herba Natura czyli Herbata z malin” (2015) – scenariusz filmowy

Stary Bar na Woolwich Road” (2003), – płyta – teksty piosenek autor,

Sir Captain Drake” (2005), – płyta – teksty piosenek autor.