Kazimierz Burnat

Kazimierz Burnat
W kolejce po (1995)
W kolejce po (1995)
Cichnące (2003)
Cichnące (2003)
Przenikanie (2006)
Przenikanie (2006)
Na skraju przebudzenia (2007)
Na skraju przebudzenia (2007)
Wiew przeznaczenia (2008)
Wiew przeznaczenia (2008)
Za widnokręgiem (2008)
Za widnokręgiem (2008)
Przenikanie wyd. 2 (2010)
Przenikanie wyd. 2 (2010)
Żar zmierzchu (2010)
Żar zmierzchu (2010)
Szept jutra (2011)
Szept jutra (2011)
Podniebienie niebios (2012)
Podniebienie niebios (2012)
Zapach wieczoru (2013)
Zapach wieczoru (2013)
Krēslas karstums (2015)
Krēslas karstums (2015)
Sycenie nieznanym (2016)
Sycenie nieznanym (2016)

Tomiki autorskie

 1. W kolejce po, Wrocław 1995, Wydawnictwo MARGRAFSEN, ISBN 83-904501-1-9, s. 64.

 2. Cichnące, Wrocław 2003, Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 83-89247-33-X, s. 64.

 3. Przenikanie, Wrocław 2006, Wydawnictwo Literacko-Edukacyjne ARTIS, ISBN 978-83-60704-03-05, s. 84.

 4. Am Rande des Erwachens/Na skraju przebudzenia, Wrocław 2007, Wydawnictwo Eurosystem, ISBN 978-83-92410-29-4, s. 55.

 5. Za obzor/Za widnokręgiem, Broumov 2008, Wydawnictwo Agentura pro rozvoj Broumovska, ISBN 978-80-25416-19-8, s. 96.

 6. Вивернути час на ліву сторону/Odwrócić czas na lewą stronę, Kijów 2008, Wydawnictwo Zadruga, ISBN 978-966-432-046-4, s. 96.

 7. Wiew przeznaczenia, Wrocław 2008, Wydawnictwo Literacko-Edukacyjne ARTIS, ISBN 978-83-60704-16-5, 64.

 8. Przenikanie (II wydanie), Wrocław 2010, Wydawnictwo Eurosystem, ISBN 978-83-61348-35-1, 84.

 9. Żar zmierzchu, Wrocław 2010, Wydawnictwo Eurosystem, ISBN 978-83-61348-36-8, s. 68.

 10. Morgondagens viskning/Szept jutra, Szwecja 2011, Wydawnictwo Faun Förlag, ISBN 978-91-86033-59-0, s. 100.

 11. Podniebienie niebios, Wrocław 2012, Wydawnictwo Eurosystem, ISBN 978-83-61348-61-0, s.

 12. Miris večeri/Zapach wieczoru, Serbia 2013, Kniževni klub „Branko Milković”, ISBN 978-86-60010-66-9, s. 56.

 13. Krēslas karstums, Łotwa 2015, Wydawnictwo DAUGAVA, ISBN 978-9984-41-078-4, s.72.

Urodził się 1 lipca 1943 r. w Szczepanowicach nad Dunajcem. Od 1968 r. mieszka we Wrocławiu. Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim; organizację i zarządzanie oraz handel zagraniczny na Akademii Ekonomicznej.

Wieloletni dyrektor w ZZSD „POLAR” we Wrocławiu i spółkach prawa handlowego. Działał na rzecz samorządu pracowniczego, spółdzielczości pracy dla niewidomych oraz sportu (WKS Śląsk, KS Polar). Twórca harcerstwa dla młodzieży trudnej w ramach Nieprzetartego Szlaku. Spadochroniarz, były żołnierz czerwonych beretów. Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej.

Jego dewizy życiowe to: pamięć o zmarłych – źródłem długowieczności;
czynienie dobra – drogą do człowieczeństwa.

Poeta, publicysta, edytor, tłumacz, dziennikarz, animator kultury. Autor 13. tomów poetyckich. Książka Przenikanie została nagrodzona Wielkim Laurem XVI Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej i wyróżniona na XXIX Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim, a tom Podniebienie niebios uzyskał wyróżnienie na XXXV Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim w Poznaniu.

W 2015 r. uhonorowany ukraińską Nagrodą Literacką „Gałąź Złotego Kasztana” za wieloletnią działalność translatorską i popularyzację literatury ukraińskiej za granicą (Kijów).

Opracował i opatrzył w posłowie lub wstęp ponad sześćdziesiąt różnych książek. Przełożył trzy tomy poetyckie: z języka czeskiego – Vĕra Kopecká, Śladami cieni (2009); z języka ukraińskiego – Юрій Завгородній, Pogwar dzikiego stepu (2009) i Przecieka piasek między palcami (2012). Ponadto wiersze w jego przekładzie w tych językach oraz węgierskim ukazały się w 35 antologiach. Współautor około stu osiemdziesięciu antologii, almanachów i monografii wydanych w kraju i za granicą, m.in. w USA, Serbii, Czechach, Bułgarii, Izraelu, Ukrainie, Węgrzech… Jego twórczość była i jest prezentowana w czasopismach i na spotkaniach autorskich w kraju i za granicą, radiu i telewizji oraz przez wrocławski Teatr Wśród Książek – spektakl pt. „Czas”. Tłumaczony na 39 języków. Autor esejów i wielu artykułów publicystycznych. Instruktor warsztatów literackich, juror konkursów.

Jest pomysłodawcą i organizatorem współpracy z Oddziałami Związku Pisarzy Ukrainy we Lwowie, Stanisławowie, Kijowie i Charkowie: wymiana twórców na Festiwalach w Ukrainie i Polsce, wspólne wydania książek, przekłady…, spotkania z czytelnikami, w tym z polską młodzieżą (Lwów, Złoczów, Żółkiew, Iwano-Frankiwsk, Krzemieniec, Kryworiwnia, Kijów, Boryspol, Charków…).

Organizator lub współorganizator przedsięwzięć kulturalnych (Międzynarodowy Festiwal Poezji „Poeci bez granic” w Polanicy Zdroju, Głogowskie Konfrontacje Literackie, Lekcje Poezji w Wałbrzychu, Świnoujściu…). Aktywny uczestnik wielu ogólnopolskich i międzynarodowych spotkań oraz festiwali literackich. Skutecznie współpracuje z różnymi środowiskami kulturalnymi w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem małych ojczyzn. Promuje debiuty, podejmuje działania inspirujące dzieci i młodzież do twórczego rozwoju. Animator ruchu literackiego w środowiskach wiejskich i osiedlowych – szef Bractwa Artystycznego przy Fundacji „Dla Dobrych Dzieł” we Wrocławiu.

Za zaangażowanie i wyniki w pracy na rzecz kultury wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2002), Medalem za Zasługi dla Kultury w Wojsku Polskim (2003), Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju (2004), Nagrodą Październikową Wrocławia (2006), Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2009). Odznaczony Medalem Labor Omnia Vincit/Praca Wszystko Zwycięża za krzewienie idei pracy organicznej (2011), Odznaką Honorową Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy za osobisty dorobek w twórczości literackiej oraz za znaczący wkład w odradzanie duchowości i kultury ukraińskiego narodu (Iwano-Frankiwsk 2013), Złotym Medalem Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego (2013), Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa (2013) i Złotym Krzyżem Zasługi (2013).

W latach 1995-2004 wiceprezes, a od 2004-2015 prezes Grupy Literackiej „Dysonans”; 2006-2011 redaktor naczelny pisma społeczno-kulturalnego „Bez kurtyny” (obecnie w zawieszeniu); 2007-2015 przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego Związku Literatów Polskich; 2011-2014 wiceprezes, a od 2015 r. prezes Dolnośląskiego Oddziału ZLP we Wrocławiu oraz Członek Prezydium Zarządu Głównego ZLP – przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.