Kazimierz Burnat

Kazimierz Burnat

Tomiki autorskie

 1. W kolejce po, Wrocław 1995, Wydawnictwo MARGRAFSEN, ISBN 83-904501-1-9, s. 64.

 2. Cichnące, Wrocław 2003, Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 83-89247-33-X, s. 64.

 3. Przenikanie, Wrocław 2006, Wydawnictwo Literacko-Edukacyjne ARTIS, ISBN 978-83-60704-03-05, s. 84.

 4. Am Rande des Erwachens/Na skraju przebudzenia, Wrocław 2007, Wydawnictwo Eurosystem, ISBN 978-83-92410-29-4, s. 55.

 5. Za obzor/Za widnokręgiem, Broumov 2008, Wydawnictwo Agentura pro rozvoj Broumovska, ISBN 978-80-25416-19-8, s. 96.

 6. Вивернути час на ліву сторону/Odwrócić czas na lewą stronę, Kijów 2008, Wydawnictwo Zadruga, ISBN 978-966-432-046-4, s. 96.

 7. Wiew przeznaczenia, Wrocław 2008, Wydawnictwo Literacko-Edukacyjne ARTIS, ISBN 978-83-60704-16-5, 64.

 8. Przenikanie (II wydanie), Wrocław 2010, Wydawnictwo Eurosystem, ISBN 978-83-61348-35-1, 84.

 9. Żar zmierzchu, Wrocław 2010, Wydawnictwo Eurosystem, ISBN 978-83-61348-36-8, s. 68.

 10. Morgondagens viskning/Szept jutra, Szwecja 2011, Wydawnictwo Faun Förlag, ISBN 978-91-86033-59-0, s. 100.

 11. Podniebienie niebios, Wrocław 2012, Wydawnictwo Eurosystem, ISBN 978-83-61348-61-0, s.

 12. Miris večeri/Zapach wieczoru, Serbia 2013, Kniževni klub „Branko Milković”, ISBN 978-86-60010-66-9, s. 56.

 13. Krēslas karstums, Łotwa 2015, Wydawnictwo DAUGAVA, ISBN 978-9984-41-078-4, s.72.

Urodził się 1 lipca 1943 r. w Szczepanowicach nad Dunajcem. Od 1968 r. mieszka we Wrocławiu. Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim; organizację i zarządzanie oraz handel zagraniczny na Akademii Ekonomicznej.

Wieloletni dyrektor w ZZSD „POLAR” we Wrocławiu i spółkach prawa handlowego. Działał na rzecz samorządu pracowniczego, spółdzielczości pracy dla niewidomych oraz sportu (WKS Śląsk, KS Polar). Twórca harcerstwa dla młodzieży trudnej w ramach Nieprzetartego Szlaku. Spadochroniarz, były żołnierz czerwonych beretów. Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej.

Jego dewizy życiowe to: pamięć o zmarłych – źródłem długowieczności;
czynienie dobra – drogą do człowieczeństwa.

Poeta, publicysta, edytor, tłumacz, dziennikarz, animator kultury. Autor 13. tomów poetyckich. Książka Przenikanie została nagrodzona Wielkim Laurem XVI Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej i wyróżniona na XXIX Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim, a tom Podniebienie niebios uzyskał wyróżnienie na XXXV Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim w Poznaniu.

W 2015 r. uhonorowany ukraińską Nagrodą Literacką „Gałąź Złotego Kasztana” za wieloletnią działalność translatorską i popularyzację literatury ukraińskiej za granicą (Kijów).

Opracował i opatrzył w posłowie lub wstęp ponad sześćdziesiąt różnych książek. Przełożył trzy tomy poetyckie: z języka czeskiego – Vĕra Kopecká, Śladami cieni (2009); z języka ukraińskiego – Юрій Завгородній, Pogwar dzikiego stepu (2009) i Przecieka piasek między palcami (2012). Ponadto wiersze w jego przekładzie w tych językach oraz węgierskim ukazały się w 35 antologiach. Współautor około stu osiemdziesięciu antologii, almanachów i monografii wydanych w kraju i za granicą, m.in. w USA, Serbii, Czechach, Bułgarii, Izraelu, Ukrainie, Węgrzech… Jego twórczość była i jest prezentowana w czasopismach i na spotkaniach autorskich w kraju i za granicą, radiu i telewizji oraz przez wrocławski Teatr Wśród Książek – spektakl pt. „Czas”. Tłumaczony na 39 języków. Autor esejów i wielu artykułów publicystycznych. Instruktor warsztatów literackich, juror konkursów.

Jest pomysłodawcą i organizatorem współpracy z Oddziałami Związku Pisarzy Ukrainy we Lwowie, Stanisławowie, Kijowie i Charkowie: wymiana twórców na Festiwalach w Ukrainie i Polsce, wspólne wydania książek, przekłady…, spotkania z czytelnikami, w tym z polską młodzieżą (Lwów, Złoczów, Żółkiew, Iwano-Frankiwsk, Krzemieniec, Kryworiwnia, Kijów, Boryspol, Charków…).

Organizator lub współorganizator przedsięwzięć kulturalnych (Międzynarodowy Festiwal Poezji „Poeci bez granic” w Polanicy Zdroju, Głogowskie Konfrontacje Literackie, Lekcje Poezji w Wałbrzychu, Świnoujściu…). Aktywny uczestnik wielu ogólnopolskich i międzynarodowych spotkań oraz festiwali literackich. Skutecznie współpracuje z różnymi środowiskami kulturalnymi w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem małych ojczyzn. Promuje debiuty, podejmuje działania inspirujące dzieci i młodzież do twórczego rozwoju. Animator ruchu literackiego w środowiskach wiejskich i osiedlowych – szef Bractwa Artystycznego przy Fundacji „Dla Dobrych Dzieł” we Wrocławiu.

Za zaangażowanie i wyniki w pracy na rzecz kultury wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2002), Medalem za Zasługi dla Kultury w Wojsku Polskim (2003), Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju (2004), Nagrodą Październikową Wrocławia (2006), Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2009). Odznaczony Medalem Labor Omnia Vincit/Praca Wszystko Zwycięża za krzewienie idei pracy organicznej (2011), Odznaką Honorową Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy za osobisty dorobek w twórczości literackiej oraz za znaczący wkład w odradzanie duchowości i kultury ukraińskiego narodu (Iwano-Frankiwsk 2013), Złotym Medalem Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego (2013), Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa (2013) i Złotym Krzyżem Zasługi (2013).

W latach 1995-2004 wiceprezes, a od 2004-2015 prezes Grupy Literackiej „Dysonans”; 2006-2011 redaktor naczelny pisma społeczno-kulturalnego „Bez kurtyny” (obecnie w zawieszeniu); 2007-2015 przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego Związku Literatów Polskich; 2011-2014 wiceprezes, a od 2015 r. prezes Dolnośląskiego Oddziału ZLP we Wrocławiu oraz Członek Prezydium Zarządu Głównego ZLP – przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.