Stanisław Luchowski

Stanisław Luchowski

…z wykształcenia jestem inżynierem elektrykiem. Życie zawodowe spędziłem w większości w kopalni „Bogdanka”. Tam zdobyłem wiedzę o górnictwie, które stało się podłożem mojej twórczości, natomiast moje życie literackie rozpocząłem po przebytym ciężkim zawale serca w 2004 roku. Miałem wówczas 53 lata i trwa do dziś.

Jestem autorem jedenastu książek prozy oraz dwóch tomików wierszy. W większości są to książki reportażowe z życia górników. Opisuję w nich ich codzienność, jak i zachowanie ratowników w ekstremalnych warunkach, radość oraz zwątpienie. Za moją twórczość zostałem uhonorowany „Złotym Krzyżem Zasługi” oraz odznakami: „Zasłużony dla Kopalni Halemba-Wirek” i „Zasłużony dla Górnictwa RP”.

Książki pod tytułem „Gorzki smak miodu” i „W cieniu tężni Ciechocinka” są powieściami psychologiczno-obyczajowymi opartymi o fakty, i są poszukiwaniem innej drogi niż reportaż literacki.

Od 2008 roku jestem członkiem Związku Literatów Polskich. W roku 2012, a za twórczość na rzecz górnictwa Ministerstwo Gospodarki przyznało mi stopień górniczy: Generalny Honorowy Dyrektor Górniczy. Na wniosek komisji kwalifikacyjnej Minister Kultury przyznał mi stypendium roczne na rok 2013, co poczytuję sobie jako najwyższe wyróżnienie za moją twórczość literacką.

Tomiki autorskie

1. Przywrócony życiu – proza – 2005 ISBN 83922388-0-X
2. Wybraliśmy Bogdankę – proza – 2006 ISBN 83-922388-2-9
3. Po drugiej stronie dnia – tomik wierszy – 2008 ISBN 978-83-922388-2-9
4. Bohaterowie Halemby – proza – 2008 ISBN 978-83-922388-3-6
5. Ostatni zjazd – proza – 2009 ISBN 978-83-922388-4-2
6. Piórem po miedzi – proza – 2011 ISBN 978-83-922388-5-0
7. Okruchy dnia – tomik wierszy – 2011 ISBN 978-83-922388-6-7
8. Gorzki smak miodu – proza – 2013 ISBN 978-83-922388-8-1
9. Między Bogdanką a Śląskiem – proza – 2013 ISBN 978-83-922388-7-4
10. Białe Górnictwo – proza 2014 ISBN 978-83-922388-
11. W cieniu tężni Ciechocinka – proza 2014 ISBN 978-83-938307-0-1
12. Inventus z indeksem w tle – proza 2015 ISBN 978-83-938307-2-5
13. Moja Rudna i nie tylko (redakcja) – proza 2015 ISBN 978-83-938307-3-2
14. Piórem po Hucie Miedzi „Głogów” – proza 2015 ISBN 978-83938307-4-9