Mirosław Jerzy Gontarski

Mirosław Jerzy Gontarski (fot. Elżbieta Kotlarska)

Urodził się w 1960 roku w Legnicy. Debiutował w prasie dolnośląskiej w 1979 r. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Poeta, filozof, programista, dziennikarz, nauczyciel, informatyk.

Od lat 70. ubiegłego stulecia współtworzy literacki „Ruch Pilleus”, którego członkowie zainspirowani literaturą i kulturą Japonii piszą haiku i kształtują nowe formy literackie. Na przełomie wieków współorganizował „Ogólnopolskie Warsztaty HAIKU” w Chojnowie k. Legnicy. Był wielokrotnym jurorem ogólnopolskich konkursów „Haiku”.

Publikował w prasie dolnośląskiej oraz w kilkudziesięciu almanachach. Jego wiersze można znaleźć w internecie.

Oprócz poezji Mirosław Jerzy Gontarski publikował teksty filozoficzne (jest współautorem podręcznika akademickiego „O sztuce poro­zumiewania się”) i czynnie uczestniczył w kilkunastu filozoficznych konferencjach naukowych (także międzynarodowych) i sympozjach. Opublikował kilkanaście artykułów naukowych i esejów dotyczących problemów z zakresu filozofii wojny, filozofii dialogu, filozofii zdrowia, filozofii religii i eko­filozofii.

Jest Wiceprezesem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Członkiem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich.

Pełni też funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki. Delegat na Krajowy Zjazd ZLP.

Tomiki autorskie

  • W 2006 roku opublikował tom Mirosława Jerzego Gontarskiego nie ma.
    W 2007 roku kolejny tom – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie będzie.
    W 2010 roku – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie było.
    W 2015 roku – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie było, nie ma i nie będzie.
    W 2016 roku – Pozwól, że zacznę od nowa…