Mirosław Jerzy Gontarski

 

Mirosław Jerzy Gontarski (fot. Elżbieta Kotlarska)
Mirosława Jerzego Gontarskiego nie ma (2006)
Mirosława Jerzego Gontarskiego nie ma (2006)
Mirosława Jerzego Gontarskiego nie będzie (2007)
Mirosława Jerzego Gontarskiego nie będzie (2007)
Mirosława Jerzego Gontarskiego nie było (2010)
Mirosława Jerzego Gontarskiego nie było (2010)
Mirosława Jerzego Gontarskiego nie było, nie ma i nie będzie (2015)
Mirosława Jerzego Gontarskiego nie było, nie ma i nie będzie (2015)
Pozwól, że zacznę od nowa… (2016)
Pozwól, że zacznę od nowa… (2016)

Urodził się w 1960 roku w Legnicy. Debiutował w prasie dolnośląskiej w 1979 r. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Poeta, filozof, programista, dziennikarz, nauczyciel, informatyk.

Od lat 70. ubiegłego stulecia współtworzy literacki „Ruch Pilleus”, którego członkowie zainspirowani literaturą i kulturą Japonii piszą haiku i kształtują nowe formy literackie. Na przełomie wieków współorganizował „Ogólnopolskie Warsztaty HAIKU” w Chojnowie k. Legnicy. Był wielokrotnym jurorem ogólnopolskich konkursów „Haiku”.

Publikował w prasie dolnośląskiej oraz w kilkudziesięciu almanachach. Jego wiersze można znaleźć w internecie.

Oprócz poezji Mirosław Jerzy Gontarski publikował teksty filozoficzne (jest współautorem podręcznika akademickiego „O sztuce poro­zumiewania się”) i czynnie uczestniczył w kilkunastu filozoficznych konferencjach naukowych (także międzynarodowych) i sympozjach. Opublikował kilkanaście artykułów naukowych i esejów dotyczących problemów z zakresu filozofii wojny, filozofii dialogu, filozofii zdrowia, filozofii religii i eko­filozofii.

Jest Wiceprezesem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Członkiem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich.

Pełni też funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki. Delegat na Krajowy Zjazd ZLP.

Tomiki autorskie

  • W 2006 roku opublikował tom Mirosława Jerzego Gontarskiego nie ma.
    W 2007 roku kolejny tom – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie będzie.
    W 2010 roku – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie było.
    W 2015 roku – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie było, nie ma i nie będzie.
    W 2016 roku – Pozwól, że zacznę od nowa…