Dzień: 11 stycznia 2019

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze DO ZLP

Informujemy, że 8 lutego 2019 r. o godz. 13. odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Dolnośląskiego Oddziału Związków Literatów Polskich. Zebranie odbędzie się w sali Tańca w „Pałacyku” (Wrocław, ul. Kościuszki 34). Członkowie DO ZLP proszeni są o potwierdzenie swojej obecności na zebraniu (kontakt z kol. Kazimierzem Burnatem, Prezesem DO ZLP).